Studii Universitare de Masterat

Absolvenţii de studii universitare de licenţă au la dispoziţie, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, masteratul profesional ASD, acreditat – Raportul ARACIS nr. 7461/11.12.2008 şi HG 356/2023, în domeniul Informatică:

  • domeniul: Informatică
  • specializarea: Administrarea Sistemelor Distribuite
  • forma de învăţământ: cu frecvenţă – IF
  • durata studiilor: 2 ani (120 credite)
  • număr locuri: 50