Cuvânt înainte

Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată (FCIA)

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universității ”Tibiscus” din Timișoara, cu o activitate de peste 20 de ani, este cea mai bună alegere atât pentru specialiștii IT care au nevoie de o diplomă academică cât și pentru studenții care doresc să se specializeze în tainele informaticii.

Prin avantajele învățământului privat față de învățământul de stat, facultatea noastră oferă un program maleabil chiar și pentru studenții care lucrează, o curriculă flexibilă și adaptată la ultimele descoperiri din domeniu, programe informatice de actualitate cu orientare pe practică, punându-se accent mai mult pe aplicații decât pe teorie. Profesorii sunt mai disponibili în abordarea tutorială sau individuală a studenților, arătând astfel orientare și respect către student. La majoritatea materiilor examinarea este orientată pe probe practice, fără memorare mecanică, iar studenții care nu pot ajunge la toate cursurile și laboratoarele din programă, au posibilități multiple de recuperare.

Planul de învățământ cuprinde cursuri atractive obligatorii și opționale, programe de schimburi internaționale cu universități și companii multinaționale din mai multe state europene, unde se pot efectua mobilități de studiu sau de practică, prin programul Erasmus+ sau alte schimburi de experiență.

Cadrele didactice de la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus“ din Timișoara sunt preocupate de creşterea continuă a serviciilor educaţionale, implicându-se în cercetarea academică națională și internațională prin lucrări de cercetare în domeniu sau prezentări la diverse conferințe. Atât profesorii, cât și studenții sunt atrași în diferite activități care își propun să promoveze colaborarea între diverse organizații sau firme locale în vederea sprijinirii educației în domeniul High-Tech, pentru a desluși împreună tainele codării prin intermediul unor metode inovative și interactive: inteligența artificială, realitatea virtuală și augmentată, geometriei computaționale, a recunoașterii vocale sau a gesturilor și a învățării automate (machine learning ML).

Considerăm că printr-un management adecvat al resurselor de învăţare şi sprijin susţinut acordat studenţilor în activitatea lor profesională, printr-o evaluare corectă a cunoştinţelor şi printr-o pedagogie cu accent pe creativitate se poate face performanță!