Studii Universitare de Licență

Specializarea de studii universitare de licenţă Informatică din cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a fost înfiinţată pe baza Raportului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000 şi a Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000, în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, acreditată prin Legea nr. 484/2002. Conform Raportului ARACIS nr. 6744/09.07.2009, a Raportului Departamentului de Evaluare din ARACIS nr. 6807/29.10.2015 pentru anul universitar 2023-2024, conform HG 367/2023, acreditarea este valabilă pentru:

  • domeniul: Informatică
  • specializarea: Informatică
  • forma de învăţământ: cu frecvenţă – IF
  • durata studiilor: 3 ani (180 credite)
  • număr locuri: 50