Frecvența didactica pentru studenti 2023-2024

  • Conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenților din Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) pentru anul universitar 2023-2024, Cap.IV, Art 11(2) ”la lucrările de laborator, proiecte şi lucrări practice prezența este obligatorie. Cadrele didactice pot cere prezența obligatorie şi la un anumit număr de cursuri și seminarii, comunicat la începutul fiecărui semestru de studii”. [Vezi]