Proiecte

Activitatea colectivului departamentului este completată de participarea la diferite proiecte derulate de universitate

DREAM - Discover Real Everywhere Applications of Maths

”DREAM – Discover Real Everywhere Applications of Maths” este un proiect finanțat de Comisia Europeană prin noua generație de programe ERASMUS+, acțiunea Cheie 2 de parteneriate strategice în domeniul educaţiei şcolare. Proiectul are ca leader Colegiul Național ”Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara (România), alături de partenerii 1o Geniko Lykeio din Aigiou (Grecia), Agrupamento de Escolas Soares Basto din Oliveira de Azeméis Norte (Portugalia) și Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara (România).

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unei metodologii moderne de predare-învățare a matematicii, bazată pe investigarea unor probleme din viața reală. Materialele create prin colaborarea elevilor și profesorilor din România, Grecia și Portugalia vor fi transformate în cursuri on-line, accesibile tuturor comunităților interesate, în vederea producerii de activități de învățare colaborative.

Prin intermediul software-ului educațional GeoGebra, al platformei de învățare MOODLE și al limbajului de programare de aplicații mobile AppInventor, materialele dezvoltate vor sublinia implicarea matematicii în Economie, Educație fizică, Științe naturale, Artă, Arhitectură și Fizică.

Proiectul a fost implementat în perioada noiembrie 2016 – octombrie 2018 și a beneficiat de o finanțare de 102 230 EUR din partea Comisiei Europene şi a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, prin Erasmus+ 2014-2020.

Din partea facultății noastre, echipa de proiect a fost formată din:

fortis facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Alexandra Fortiș

Lect.univ.dr.
Manager proiect partener Tibiscus
karnyanszky facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Tiberiu Marius Karnyanszky

Conf.univ.dr.ing.
Web developer
lacrama facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Dan Laurenţiu Lacrămă

Conf.univ.dr.ing.
Manager control tehnico-economic
florentina pintea facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Florentina-Anica Pintea

Conf.univ.dr.
Web designer

Mai multe detalii despre acest proiect găsiți pe pagina dedicată: fcia.tibiscus.ro/dream/.

CARIERA - PROVOCAREA MEA!

Proiectul ”Cariera – provocarea mea!” a fost demarat la 2 Mai 2014 şi s-a derulat pe o perioadă de 18 luni, fiind implementat de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany şi Colegiul Tehnic „Ion Mincu” din Timişoara.

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea ocupabilităţii pe piaţa muncii a unui număr de 400 de elevi şi studenţi aflaţi în situaţia de tranziţie de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea aptitudinilor de muncă. Proiectul şi-a propus să contribuie nemijlocit la realizarea obiectivului general al POSDRU, la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin asigurarea concordanţei dintre învăţământul superior şi liceal şi piaţa muncii şi generarea de noi oportunităţi pentru absolvenţi de a se integra cu succes pe o piaţă a muncii modernă. Competitivitatea este direct determinată de nivelul de educaţie şi calitatea pregătirii educaţionale a resursei umane. Realizarea stagiilor de practica a studenţilor / elevilor sub coordonarea tutorilor din partea agenţilor economici se va reflecta în mod direct asupra calităţii procesului de pregătire educaţională de care beneficiază grupul ţintă, contribuind astfel la dezvoltarea capitalului uman. Creşterea relevanţei educaţiei pentru piaţa muncii este indicată de POSDRU drept un obiectiv major al politicilor educaţionale. Parteneriatele cu organizaţiile din mediul economic (ca parteneri relevanţi pentru planificarea ofertei educaţionale) vor asigura realizarea corelării dintre conţinutul curriculei şi pregătirii universitare / şcolare cu dinamica cerinţelor exprimate la nivelul pieţei muncii. In concordanţă cuobiectivul principal al acestei axe prioritare privind creşterea gradului de ocupare şi cu obiectivul specific al domeniului de intervenţie privind o mai bună tranziţie de la educaţie la viaţa activă, acest proiect şi-a propus crearea de oportunităţi pentru studenţi şi elevi de a participa la activităţi de învăţare prin muncă şi dezvoltarea sistemului de asistare şi orientare în carieră.

Din partea facultății noastre, echipa de proiect a fost formată din:

karnyanszky facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Tiberiu Marius Karnyanszky

Conf.univ.dr.ing.
Expert informare-publicitate
florentina pintea facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Florentina-Anica Pintea

Conf.univ.dr.
Expert învățământ

Mai multe detalii despre acest proiect găsiți pe pagina dedicată: tibiscus.ro/cariera/.

PROJOB - MĂSURI ACTIVE DE STIMULARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA DE VEST

Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, în parteneriat cu Universitatea “Tibiscus” din Timişoara şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timis, a organizat în periooada mai 2014 – septembrie 2014 proiectul PROJOB – ”Măsuri active de stimulare a forţei de muncă în Regiunea de Vest” – POSDRU/131/5.1/G/125380.

PROJOB – ”Măsuri active de stimulare a forţei de muncă în Regiunea de Vest” – este un proiect care vine în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor inactive şi şomerilor din zona de vest, în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. – “Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”. Valoarea totală a proiectului este de 2.161.100,00 lei, din care valoarea contribuţiei FSE este de 1.927.268,98 lei, valoarea contribuţiei de la bugetul naţional este de 190.609,02 lei, iar contribuţia proprie a beneficiarului de grant este de 43.222,00 lei.

Grupul ţintă este format din persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de munca, şomeri de lungă durată, şomeri de lungă durată tineri. Se oferă gratuit: informare, mediere, consiliere/orientare profesională, mediere pe piaţa muncii, sprijin pentru angajare şi menţinerea unui loc de muncă, cursuri de calificare/recalificare si cursuri de iniţiere în domenii căutate pe piaţa muncii.

Din partea facultății noastre, echipa de proiect a fost formată din:

codat facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Diana Codaț

Lect.univ.dr.
karnyanszky facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Tiberiu Marius Karnyanszky

Conf.univ.dr.ing.
Expert autorizare şi evidenţă subvenţii cursuri/lector curs TIC
lacrama facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Dan Laurenţiu Lacrămă

Conf.univ.dr.ing.
Expert monitorizare activităţi tehnice
florentina pintea facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Florentina-Anica Pintea

Conf.univ.dr.
Lector curs IT

Mai multe detalii despre acest proiect găsiți pe pagina dedicată: tibiscus.ro/projob/.

CPTM - CENTRU DE PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN TEHNICI DE PREDARE MULTIMEDIA

Proiectul “CPTM – Centru de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia” – POSDRU/87/1.3/S/62626 s-a desfățurat în perioada mai 2011 – decembrie 2013 și a fost un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al acestui proiect este imbunatatirea calificarilor cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar privind utilizarea tehnicilor multimedia in sustinerea lectiilor de predare, in perspectiva dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.

Se urmareste imbunatatirea activitatii didactice generata de dezvoltarea unor module de programe de perfectionare, inclusiv de dezvoltare de curriculum si acreditarea lor. Sunt vizati, in aceasta prima etapa, profesorii care au ca discipline de predare stiintele exacte (matematica, informatica, fizica, chimie, biologie) din mediul urban si rural din doua zone importante ale tarii, zona de Vest si cea de Nord-Vest. In cadrul proiectul se va urmari extinderea sistemului la nivel national prin consultarea factorilor de decizie din Ministerul Educatiei si Cercetarii si prin atragerea de noi surse de finantare.

Pe termen lung acest proiect va genera un efect pozitiv in ceea ce priveste imbunatatirea capacitatii personalului didactic de a utiliza metode interactive de invatare – predare si TIC si achizitia de catre elevii de liceu a competentelor cheie si profesionale necesare implicarii in activitati de cercetare in domeniile conexe disciplinelor studiate (de exemplu prelucrarea si extragerea informatiei din imagini). Se va realiza un sistem educational modern, receptiv la expansiunea tehnologica, care va contribui semnificativ la dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere.

Din partea facultății noastre, echipa de proiect a fost formată din:

vale facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Olivia Vale

Asist.univ.dr.
Expert matematică
codat facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Diana Codaț

Lect.univ.dr.
Expert informatică
fortis facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Alexandra Fortiș

Lect.univ.dr.
Asistent proiect
karnyanszky facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Tiberiu Marius Karnyanszky

Conf.univ.dr.ing.
Formator
lacrama facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Dan Laurenţiu Lacrămă

Conf.univ.dr.ing.
Manager proiect
apostol facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Angela Simona Apostol

Lect.univ.dr.
Expert învățământ
florentina pintea facultatea de calculatoare si informatica aplicata

Florentina-Anica Pintea

Conf.univ.dr.
Asistent formare

Mai multe detalii despre acest proiect găsiți pe pagina dedicată: fcia.tibiscus.ro/cptm/.