Centrul de cercetare

În cadrul Facultăţii funcţionează Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată (CCSITIA), o structură care reuneşte cadre didactice, cercetători, masteranzi şi studenţi din facultate sau din afara ei.

Centrul de Cercetare în Informatică Multidisciplinară (CCIM)

Centrul de Cercetare Media Morphosis (CCMM)

[vizitează]