Finalizare studii — Examen de Licenţă

Examen Licență an universitar 2023-2024

Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [2023-2024]

Indicații privind lucrarea de licență
Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [vezi]

TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ

Conf.dr. Cipriana Sava
1. Securitatea datelor în domeniul HORECA
2. Sistem informatic de prelucrare a datelor într-o societate comercială
3. Platformă online pentru gestionarea și administrarea unei firme
4-10. Teme propuse de studenţi

Conf.dr. Florentina Anica Pintea
1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
5. Aplicație pentru gestionarea și administrarea unei firme
6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
8-9. Prelucrarea imaginilor
10. Temă propusă de studenţi

Conf.dr. Victoria Iordan
1. Criptosisteme cu chei publice Aplicații Java
2. Programarea în reţea folosind Java
3. Tehnologii web utilizate în realizarea de aplicaţii de comerţ electronic
4. Dezvoltarea aplicațiilor de gestiune folosind tehnologii web
5-10. Teme la propunerea studentului

Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
3. Baze de date comerciale
4. Baze de date multimedia
5. Prelucrarea imaginilor în Java
6. Multimedia în Java
7. Programarea dispozitivelor mobile
8-10. Teme la alegere

Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
4. Securitatea datelor în sisteme cloud
5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
8-10. Teme la alegere

Lect.dr. Angela Simona Apostol
1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
2. Cloud and Virtualization
3. Cloud-Storage Management
4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
6-10. Teme la alegere

Lect.dr. Nicolae Seimeanu
1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
7-10. Teme la alegere