Facilități

Studenţii Facultăţii de Calculatoare și Informatică Aplicată beneficiază de următoarele facilităţi generale

  • Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.