Asigurarea Calității

Subcomisia pentru evaluarea și asigurarea Calităţii la nivel de facultate – Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată

2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

  • Președinte: Conf.dr. Laurențiu Dan Lacrămă (or.sucsibit@amarcal.d)
  • Membri: Lect.dr. Simona Angela Apostol (or.sucsibit@lotsopa.s)
  • Stud. Stana Cristian

2020-2021

  • Președinte: Conf.dr. Laurențiu Dan Lacrămă (or.sucsibit@amarcal.d)
  • Membri: Lect.dr. Simona Angela Apostol (or.sucsibit@lotsopa.s)
  • Stud. Mirel-Sorin Șerban

Rapoarte de evaluare internă a calității FCIA

An universitar 2021/2022

An universitar 2020/2021

An universitar 2019/2020

An universitar 2018/2019