Carte de vizită

fcia.tibiscus.ro

Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată (FCIA)

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) şi-a început activitatea în anul universitar 2000-2001 odată cu autorizarea sa de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare (cu nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000) şi apariţia Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000. Fondatorii sunt un grup de profesori de matematică şi ingineri doritori să construiască o alternativă performantă la învăţământul informatic de stat din Timişoara.

În 2008, urmare a vizitei de evaluare, Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior a dispus acreditarea specializării Informatică (prin decizia 3586/2008, cu calificativul maxim „încredere”). Cifra de şcolarizare fixată de ARACIS este de 75 de studenţi. Ulterior, prin decizia ARACIS nr. 7461/2008, au fost acreditate – de asemenea cu calificativul „încredere” – şi specializările de master: „Web design” şi „Administrarea Sistemelor Distribuite” cu câte 30 de locuri fiecare. Începând cu anul 2013, acestea au format domeniul de studii universitare de masterat “Informatică”, având la admitere 100 locuri. Urmare a vizitei de evaluare externă a calităţii în universtate, specializarea de licenţă “Informatică” a primit în anul 2015 calificativul “Încredere” la evaluarea de program de studii. Pentru anul universitar 2023-2024 au fost acreditate 50 locuri la programul de Licență și 50 locuri la programul de Master.

La ora actuală studenţii şi masteranzii facultăţii beneficiază de o pregătire orientată prioritar spre domeniile având o aplicabilitate practică imediată şi pentru care există o cerere constantă pe piaţa muncii (programare în C, C++ şi Java, reţele de calculatoare, baze de date, web design, multimedia etc.). Acest fapt a permis ca o bună parte dintre absolvenţii noştri să ocupe locuri de muncă bine plătite în firme de prestigiu din România şi multe alte locuri de pe întreg mapamondul, din Noua Zeelandă şi până în vestul îndepărtat al Canadei.

Cadrele didactice (profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, cadre didactice titulare, asociate sau invitate) sunt specialişti care îmbină experienţa profesională dobândită în disciplinele pe care le tutorează cu pedagogia modernă şi cu un stil de lucru deschis apropiat de studenţi.

Pe lângă activitatea didactică, FCIA este angrenată, prin intermediul Centrelor de Cercetare în proiecte de cercetare ştiinţifică care au ca rezultat un număr important de articole publicate în reviste indexate ISI şi BDI.

Revista ştiinţifică a facultăţii – „Anale. Seria Informatică” – a obţinut categoria B+ în clasificarea CNCSIS şi este cuprinsă în Index Copernicus (scor ICV 91,15/2017) şi în alte 20 de baze de date internaţionale printre care EBSCO, DOAJ, arXIV etc.

Studenții sunt implicați în activitatea de cercetare prin lucrări publicate în Revista studențească de cercetare în informatică multidisciplinară și prin participarea la diferite workshopuri locale sau naționale.

Simpozioanele ştiinţifice naţionale (Realizări şi perspective în Hard şi Soft) şi internaţionale (European Conference on Computer Science & Applications) organizate de FCIA beneficiază în fiecare an de o participare de prestigiu şi cele mai valoroase lucrări sunt publicate în această revistă.

Prin intermediul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62626 finanţat din fonduri U.E., pe lângă facultatea noastră s-a înfiinţat „Centrul de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia”, care îa oferit cursuri de specializare pentru profesorii din învăţământul şcolar şi liceal. Prin intermediul proiectului POSDRU/131/5.1/G/125380 “PROJOB – Măsuri active de stimulare a forţei de muncă în regiunea de vest” finanţat din fonduri U.E., specialiştii facultăţii noastre au format şomerii în domeniul IT, iar prin intermediul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137512 “Cariera – Provocarea mea!” finanţat din fonduri U.E., studenţii specialiştii facultăţii noastre au beneficiat de consiliere pentru găsirea unui loc de muncă şi prevenirea abandonului şcolar.