Examene master

An universitar 2023-2024

  • Planificarea sesiunii de iarnă (ianuarie-februarie 2024) [An1] [An2]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (februarie 2024) [vezi]