Colaborări

În cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, au loc Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice, sub genericul „Actualităţi şi perspective în hard şi soft”, care a devenit o tradiţie în anii impari. În anul 2004 facultatea a fost co-organizator al Simpozionului Internaţional „Competiţie şi Integrare. Noua Europă” împreună cu Fundaţia Truvist Enterprising din Olanda. Începând cu anul 2006, în anii pari facultatea organizează Conferinţa Internaţională „XA – European Conference on Computer Science & Applications”.

Începând cu anul universitar 2008 cadre didactice şi studenţi au fost incluşi într-un program ERASMUS cu Universitatea din Emden (Germania) cuprinzând stagii de pregătire, schimb de cadre didactice şi studenţi. Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii “Tibiscus” din Timişoara a încheiat un acord instituţional de tip ERASMUS cu Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, prin care, în perioada 2012-2014, câte doi studenţi sau masteranzi ai facultăţii noastre pot beneficia, în fiecare an universitar, de bursă de studii pentru o perioadă de 6 luni la Departamento di Informatica al universităţii italiene. Acesta este cel de-al 8-lea acord ERASMUS încheiat de facultatea noastră.

Din anul 2021 Erasmus+ a fost redeschis prin Carta Erasmus+ 2021-2027, iar în Ianuarie 2023 au fost cadre didactice de la fiecare facultate în mobilitate de training în Spania, Badalona la DAE Association.

Din 2019, prin facultatea noastră are loc Simpozionul Național al studenților, lucrările prezentate fiind publicate în Revista Creative APPS – [Vezi].