Alegeri și concursuri

Alegeri mandat universitar 2020-2024

Metodologia de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor pentru mandatul universitar 2020-2024 vezi

Regulamentul de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru mandatul universitar 2020-2024 vezi

Metodologia de alegeri la nivelul Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru mandatul universitar 2023-2027 vezi

Concursuri didactice 2023-2024

Departamentul Facultăţii de Calculatoare și Informatică Aplicată, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 23.10.2023, a aprobat organizarea concursului pentru postul 15, asistent universitar, din Statul de Funcțiuni.

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 439 din 29 noiembrie 2023 vezi

Comisia pentru postul vacant de Asistent universitar, poziția 15 din Statul de funcțini FCIA urmeaza