Revenire la sistemul de invatamant față în față

Adresa ME nr.71/DGIU/08.03.2022 [Vezi]

Hotărâre Senat UTT
HS nr.59/15-03-2022 [Vezi]
Orare sem II - an universitar 2021-2022
- Orar.L FCIA sem.II [Vezi]
- Orar.M FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
Sesiune de examene și restanțe de iarnă
24.01 - 13.02.2022 |
21.02 - 27.02.2022
Licență
Examene | Restanțe |

Master
Examene | Restanțe
Vacanță intersemestrială
14.02-20.02.2022

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site
Comisii de finalizare studii - iulie 2022

(Anexa 3 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare studii 2021-2022) [Vezi]

COMPONENŢA comisiei de licență Informatică - Iulie 2022

Comisia de examen:
Preşedinte: conf.univ.dr. Florentina Anica PINTEA - decan
Membri: conf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ
conf.univ.dr. Alin Daniel MUNTEANU
lect.univ.dr. Simona Angela APOSTOL
Secretar: lect.univ.dr. Valentin Lucian CIORBA

Comisia de contestaţii:
lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE
lect.univ.dr. Tania PETCOVICI – Departam. Discipline Transversale


COMPONENŢA comisiei de master ASD - Iulie 2022

Comisia de examen:
Preşedinte: conf.univ.dr. Florentina Anica PINTEA - decan
Membri: conf.univ.dr. Laurenţiu Dan LACRĂMĂ
conf.univ.dr. Alin Daniel MUNTEANU
lect.univ.dr. Simona Angela APOSTOL
Secretar: lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE

Comisia de contestaţii:
lect.univ.dr. Valentin Lucian CIORBA
lect.univ.dr. Tania PETCOVICI – Departam. Discipline Transversale


CALENDARUL examenului de licență / disertaţie iulie 2022

(Anexa 4 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare studii 2021-2022) [Vezi]

11.07.2022 – 13.07.2022
Înscrieri la examenul de licență/ disertație

13.07.2022, orele 18:00 - 19:00
-examen de competență lingvistică

13.07.2022, ora 19:00
- afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii probei teoretice la Licență
- tabelelor cu planificarea susținerii lucrărilor de disertație

Joi 14.07.2022
17:00 – 18:00 - susţinerea probei teoretice la Licență
20:00 - afişarea rezultatelor și a tabelelor cu planificarea susţinerii lucrărilor de licență

Vineri 15.07.2022
08:00-09:00 - depunere și soluționare contestații
09:00-21:00 - susținerea lucrărilor de licență
21:00 - afișarea rezultatelor examenului de licență

Sâmbătă 16.07.2022
09:00-12:00 - susținerea lucrărilor de disertație master ASD
13:00 - afișarea rezultatelor examenului de disertație

Luni 18.07.2022, orele 12:00-15:00
- absolvenţii care au promovat examenul de licență pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţine loc de Diplomă de licență, până la eliberarea acesteia
- absolvenţii care au promovat examenul de disertație pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţine loc de Diplomă de master, până la eliberarea acesteia