Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR 2019

Marți 14 mai 2019 de la ora 17.00, sala 202 din corpul Lascăr Catargiu al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara va fi gazda ediţiei 2019 a SESIUNII DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A STUDENŢILOR, organizată în acest an de Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Centrul de Cercetare în Informatică Interdiscipinară, Centrul de Cercetare MediaMorphosis și Liga Studenţilor din Universitatea "Tibiscus" în parteneriat cu Universitatea Politehnica Timișoara.

COMITETUL ŞTIINŢIFIC
Președinte: Lect.univ.dr. Florentina Anica PINTEA
Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată: Lect.univ.dr. Olivia Anne Marie VALE
Facultatea de Drept şi Administraţie Publică: Prof.univ.dr. Ciprian VALCAN
Facultatea de Psihologie: Lect.univ.dr. Amalia MARINCA
Facultatea de Ştiinţe Economice: Conf.univ.dr. Cristina Mihaela NAGY
Universitatea Politehnica Timișoara: Conf. univ.dr. Alina-Crisanta MAZILESCU
Liga Studenţilor din Universitatea “Tibiscus”: Stud. Cosmina SENCU

COMITETUL ORGANIZATORIC
Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea - președinte
Conf.univ.dr. Tiberiu Marius Karnyanszky – membru
Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă – membru
Lect.univ.drd. Valentin Lucian Ciorba - membru

În urma prezentărilor, Comitetul Științific a evaluat lucrările și s-a obținut următoarea
CLASIFICARE:

Locul I
Munteanu Norian (Psihologie) - Surse percepute de stres și strategii de adaptare înregistrate la studenții la medicină

Locul II
Corbinelli Alessandro (Calculatoare) - CRAZYMACS-joc pentru platforma Android

Locul III
Andrica (Kurunczi) Elena (Psihologie) - Caracteristicile psihologice ale formatorilor

Mențiune 1
Nemeş-Ilieş Diana (Psihologie) - Aspecte ale autoprezentării şi stimei de sine ale consumatoarelor de servicii de înfrumuseţare prin coafură

Mențiune 2
Cuca Alina Floriana (UPT) - Responsabilul de SSM în firmele timișene

Mențiune 3
Iancu Gabriela Viorica (Psihologie) - Personalitatea accentuată în raport cu depresia şi anxietatea la femei, cu vârste cuprinse între 20-50 ani

Mențiune 4
Wagner Paul-Silviu (Calculatoare) - CICLOWORLD-aplicație pentru inițierea de ture cu bicicleta