Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


În baza acreditării Universităţii "Tibiscus" prin Legea 484/2002, studenţii universităţii pot beneficia de următoarele facilităţi de transport:
A. Transportul în comun
Studenţii Universităţii "Tibiscus" care nu au împlinit 26 de ani pot circula, folosind transportul în comun din Timişoara (Regia Autonomă de Transport - www.ratt.ro), cu reducere de 50% din tariful abonamentelor. Eliberarea abonamentelor se face pe baza cardului EURO<26 cu sigla municipiului Timişoara (în conformitate cu HCL 151/29.03.2005).
Aceste carduri se pot obţine de la partenerii Euro26 din Timişoara:
* Universitatea de Vest din Timişoara, la OSUT (Organizaţia Studenţilor din Universitatea Timişoara)
* Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, la LS- Agro-Vest (Liga Studenţilor din Agronomie)
* Universitatea Politehnică Timişoara, la LSFMT (Liga Studenţilor din Facultatea de Mecanică Timişoara)
B. Transportul pe calea ferată
Studenţii Universităţii "Tibiscus" care nu au împlinit 26 de ani şi sunt studenţi la forma de învăţământ cu frecvenţă pot circula, folosind operatorii de transport pe calea ferată (CFR călători dar şi operatori privaţi precum SC REGIOTRANS SRL sau SC REGIONAL SA), cu reducere la transport astfel:
- la trenuri rang regio, ori de câte ori se solicită acest lucru, pe baza "Legitimaţiei de student pentru reducere transport", reducerea fiind de 50% din tarif. Legitimaţia se acordă la începutul anului I şi trebuie vizată la începutul fiecărui an universitar.
- la trenuri rang interregio, folosind legitimaţia de mai sus plus un cupon care face parte din "Carnetul cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu 50% reducere la tren accelerat-rapid". Carnetul cu cupoane funcţionează numai împreună cu "Legitimaţia de student pentru reducere transport" şi se eliberează astfel:
* la începutul anului universitar, se acordă numai pentru studenţii anului I, caz în care carnetul conţine doar 6 cupoane (3 luni x 2 cupoane/lună)
* la începutul anului calendaristic, pentru toţi studenţii. Pentru studenţii din anul terminal carnetul conţine doar 18 cupoane (9 luni x 2 cupoane/lună) în timp ce pentru ceilalţi studenţi carnetul conţine 24 cupoane (12 luni x 2 cupoane/lună).

Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată beneficiază de următoarele facilităţi medicale:
 • acces la "POLICLINICA SĂNĂTATEA" cu care universitatea a încheiat un contract de colaborare;
 • acces gratuit pe bază de trimitere de la medicul de familie
 • acces cobtra-cost fără trimitere de la medicul de familie
 • contact: "Policlinica Sănătatea" Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr. 54, programări on-line la 0256.219.9324 sau 0728.159.470, web www.policlinicasanatatea.ro
Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată beneficiază de următoarele facilităţi generale:
 • corp academic de elită
 • curriculă europeană cu orientare aplicativă
 • practicarea Sistemului European de Credite Transferabile
 • spaţii de învăţământ moderne, dotate la standarde internaţionale, predare cu calculator şi videoproiector, laboratoare cu calculatoare de ultimă generaţie
 • metode moderne de evaluare a procesului educaţional, autoevaluare şi evaluarea cunoştinţelor cu ajutorul calculatorului
 • posibilităţi de continuare a studiilor prin programe masterale
 • garanţia unei diplome de absolvire legale, compatibilă cu exigenţele Convenţiei de la Bologna
 • taxe de şcolarizare moderate, achitate în lei, în 4 rate
 • facilităţi (scutire sau reducere) la taxa de şcolarizare, conform Regulamentului prezentat pe site-ul Universitatii.
 • bursă lunară de studii în valoare de 350 lei/lună, pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural care se obligă ca după absolvirea studiilor să profeseze în învăţământul rural, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada cât au beneficiat de bursă, în baza H.G. 769/14.07.2005. Pentru detalii puteţi lua legătura cu conducerea facultăţii sau puteţi consulta hotărârea de guvern respectiv normele de aplicare. (*)
 • acces gratuit la reţelele de calculatoare şi la Internet, de luni până vineri între orele 9-21
 • acces gratuit la biblioteca universităţii şi la biblioteca facultăţii
 • facilităţi pentru achiziţionarea de calculatoare noi, cu o reducere de 200 Euro, în condiţiile Legii 269/2004
 • eliberarea gratuită, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională, pentru fiecare absolvent, a unui Supliment de diplomă conform normelor UE;
 • sprijin în obţinerea de burse şi stagii în străinătate
 • burse DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) în Germania, pentru cei mai buni studenţi, cu rezultate excelente în domeniul informaticii (relaţii la facultate)
 • reducere 10% la înscrierea la şcoala de şoferi a Automobil Clubului Român, în vederea obţinerii carnetului de conducere
 • reducere 20% din costul abonamentului RATT (pe una sau două linii de transport)
 • program flexibil pentru studenţii care lucrează
 • club sportiv (pentru detalii accesaţi www.cstibiscus.ro)
În anul universitar 2016/2017, studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată beneficiază de următoarele facilităţi acordate conform Regulamentului de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
Nr.
Crt.
Nume şi prenume
student
Program de studii,
an de studiu
Facilitate acordată
/ Motivaţie
1. Ciortan Gheorghe-Alexandru I-1 Scutire 50% + Amânare rest plată
/ Handicap locomotir
2. Eli Mark-Raoul I-3 Plată eşalonată 8 rate egale
/ În întreţinere părinte pensiona
3. Nae Lucian Sabin I-3 Plată eşalonată 8 rate egale
/ Student la 2 facultăţi
4. Petcu George-Eduard ASD-2 Scutire 100%
/ Administrare site-uri