Menținerea suspendării activităților didactice frontale cu studenții în semestrul al II-lea
Vezi

ORARE SEM II

Orar sem.II (licenta)
[descarcă]

Orar Educatie fizica sem.II [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Studenţi 2020/2021

În anul universitar 2020/2021, la specializarea Informatică, se regăsesc:

 • anul I - tutor: asist. Tabita Ligia PINTEA
 • anul II - tutor: lect.univ.dr. Olivia Anne-Marie VALE
Absolvenţi

Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:
      2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (3 ani), 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind practica de specialitate:
        2020/2021 |
 • Metodologie privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții
        2020/2021 |
 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2020 |
 • Structura anului universitar 2020/2021
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 05.10.2020 - 19.12.2020 şi 04.01.2021 - 24.01.2021
  -semestrul II: 22.02.2021 - 30.04.2021 și 10.05.2021 - 06.06.2021 (din care, pentru anii terminali: 23.05.2021 - 06.06.2021 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 25.01.2021 - 14.02.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 22.02.2021 - 28.02.2021
  -sesiune de examene de vară: 07.06.2021 - 27.06.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 28.06.2021 - 04.07.2021
  -sesiune de reexaminări: 01.09.2021 - 15.09.2021 (pentru anii terminali: 05.07.2021 - 11.07.2021)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2021: 01.02.2021 - 07.02.2021
  -sesiune de vară (disertatie) 2021: 14.07.2021 - 27.07.2021
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 20.12.2020 - 03.01.2021
  -vacanţă intersemestrială: 15.02.2021 - 21.02.2021
  -vacanţă: 01.05.2021 - 09.05.2021
  -vacanţă de vară: 05.07.2021 - 31.08.2021

  Detalii: Structura anului universitar 2020/2021

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Plan de învăţământ 2020/2021

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2020/2021 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2020/2021: descarcă
 • Fișele disciplinelor din Planul de învăţământ Fise discipline

 • Orar 2020/2021
  Examene 2020/2021
  • Planificarea sesiunii de restanțe (22-28 februarie 2021) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de colocvii și examene de vară (07.06.2021 - 27.06.2021) [urmeaza]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (28.06.2021 - 04.07.2021) [urmeaza]
  Licenţă
  Taxe 2020/2021

  Taxa anuală este de 3.300 lei şi se achită în trei perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1700 de lei, în perioada 21.09.2020 - 30.10.2021
  • Rata II, 800 de lei, în perioada 19.11.2020 - 08.01.2021
  • Rata III, 800 de lei, în perioada 18.02.2021 - 30.04.2021

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3300 = 825 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2020 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2020 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.04.2021 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 21.09.2020 – 30.10.2020.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2020/2021

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

 • Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2020

  Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

  În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 06-29 iulie 2020 sau 01-28 septembrie 2020, urmând ca în 28.09.2020 să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.

  Admitere iulie/septembrie 2020

  Concursul de admitere pentru anul universitar 2020/2021 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

  Sesiunea I:
  Perioada de înscriere: 06-29 iulie 2020
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 30 iulie 2020
  Depunere contestații: 30 iulie 2020, la secretariatul facultății
  Afişarea rezultatelor finale după contestații: 31 iulie 2020
  Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

  Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Licenta - iulie 2020 [aici]


  Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 30-31 iulie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Candidații care fac plata confirmării în cont, sunt rugați să trimită poză cu dovada plății la adresa de email florentina.pintea@tibiscus.ro
  Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2020

  Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
  Perioada de înscriere: 01-28 septembrie 2020
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2020
  Depunere contestații: 29 septembrie 2020, la secretariatul facultății
  Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 septembrie 2020
  Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 septembrie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.


  Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Licenta - septembrie 2020 [aici]


  Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 29-30 septembrie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804


  Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.

  Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Licenta in anul universitar 2020-2021 (in ordine alfabetica) [aici]

  Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Licenta in anul universitar 2020-2021 (in ordinea mediilor) [aici]

  Detalii: Admitere 2019

  Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012