Menținerea suspendării activităților didactice frontale cu studenții în semestrul al II-lea
Vezi

ORARE SEM II

Orar sem.II (licenta)
[descarcă]

Orar Educatie fizica sem.II [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Masteranzi

În anul universitar 2020/2021, în domeniul Informatică, se regăsesc masteranzii admişi începând cu anul universitar 2019/2020.

 • Administrarea Sistemelor Distribuite: anul I.
 • Administrarea Sistemelor Distribuite: anul II.
 • Absolvenţi

  Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

  Administrarea sistemelor distribuite: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web-design: 2019, 2018, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web Design pentru e-Society: 2010

  Reglementări legale

  Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
 • Structura anului universitar 2020/2021
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 05.10.2020 - 19.12.2020 şi 04.01.2021 - 24.01.2021
  -semestrul II: 22.02.2021 - 30.04.2021 și 10.05.2021 - 06.06.2021 (din care, pentru anii terminali: 23.05.2021 - 06.06.2021 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 25.01.2021 - 14.02.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 22.02.2021 - 28.02.2021
  -sesiune de examene de vară: 07.06.2021 - 27.06.2021
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 28.06.2021 - 04.07.2021
  -sesiune de reexaminări: 01.09.2021 - 15.09.2021 (pentru anii terminali: 05.07.2021 - 11.07.2021)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2021: 01.02.2021 - 07.02.2021
  -sesiune de vară (disertatie) 2021: 14.07.2021 - 27.07.2021
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 20.12.2020 - 03.01.2021
  -vacanţă intersemestrială: 15.02.2021 - 21.02.2021
  -vacanţă: 01.05.2021 - 09.05.2021
  -vacanţă de vară: 05.07.2021 - 31.08.2021

  Detalii: Structura anului universitar 2020/2021

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Planul de învăţământ 2020/2021

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2020/2021 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2020/2021: descarcă

 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2020/2021
  Examene 2020/2021
  • Planificarea sesiunii de iarnă (25.01.2021 - 14.02.2021) [urmeaza]
  • Planificarea sesiunii de vară (07.06.2021 - 27.06.2021) [urmeaza]
  Disertaţie - IULIE 2021

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  Citiţi şi: Disertatie iul.2020 | iul.2019 | sep.2018 | iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2020/2021

  Taxa anuală este de 3.600 lei şi se achită în trei perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1800 de lei, în perioada 21.09.2020 - 30.10.2021
  • Rata II, 900 de lei, în perioada 19.11.2020 - 08.01.2021
  • Rata III, 900 de lei, în perioada 18.02.2021 - 30.04.2021

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3600 = 900 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2020 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2020 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.04.2021 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 21.09.2020 – 30.10.2020.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2020/2021

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.

  Admitere 2020

  Concursul de admitere pentru anul universitar 2020/2021 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

  Sesiunea I:
  Perioada de înscriere: 06-29 iulie 2020
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 30 iulie 2020
  Depunere contestații: 30 iulie 2020, la secretariatul facultății
  Afişarea rezultatelor finale după contestații: 31 iulie 2020
  Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

  TESTUL GRILĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 30.07.2020 ORA 10.00 ONLINE


  Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Master - iulie 2020 [aici]

  Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
  Perioada de înscriere: 01-28 septembrie 2020
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2020
  Depunere contestații: 29 septembrie 2020, la secretariatul facultății
  Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 septembrie 2020
  Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 septembrie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

  TESTUL GRILĂ PENTRU ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT VA AVEA LOC ÎN DATA DE 29.09.2020 ORA 11.00


  Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Master - septembrie 2020 [aici]


  Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Master in anul universitar 2020-2021 (in ordine alfabetica) [aici]

  Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Master in anul universitar 2020-2021 (in ordinea mediilor) [aici]

  Detalii: Admitere 2020

  Citiţi şi Admitere 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012