Rezultate admitere iulie+septembrie 2022

[Vezi]

Deschiderea anului universitar 2022-2023 [Vezi]

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Masteranzi

În anul universitar 2021/2022, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

În anul universitar 2020/2021, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții
        2020/2021 |
 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii FCIA:
        2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
 • Structura anului universitar 2021/2022
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 04.10.2021 - 19.12.2021 şi 03.01.2022 - 23.01.2022
  -semestrul II: 21.02.2022 - 21.04.2022 și 02.05.2022 - 05.06.2022 (pentru anii terminali: 24.05.2022 - 05.06.2022 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 24.01.2022 - 13.02.2022
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 21.02.2022 - 27.02.2022
  -sesiune de examene de vară: 06.06.2022 - 26.06.2022
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 27.06.2022 - 03.07.2022
  -sesiune de reexaminări: 01.09.2022 - 16.09.2022 (pentru anii terminali: 04.07.2022 - 10.07.2022)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2022: 31.01.2022 - 05.02.2022
  -sesiune de vară (disertatie) 2022: 11.07.2022 - 27.07.2022
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 20.12.2021 - 02.01.2022
  -vacanţă intersemestrială: 14.02.2022 - 20.02.2022
  -vacanţă: 22.04.2022 - 01.05.2022
  -vacanţă de vară: 04.07.2022 - 31.08.2022

  Detalii: Structura anului universitar 2021/2022

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2020/2021| 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Planul de învăţământ 2021/2022

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2021/2022 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2021/2022: vezi

 • Fise discipline din Planul de învăţământ:
          Fise discipline 2021-2022

 • Orar 2021/2022
  • Orarul semestrului I [vezi]
  • Orarul semestrului II [vezi]
  Examene 2021/2022
  • Planificarea sesiunii de vară (iunie 2022) [vezi]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (iunie-iulie 2022) [urmeaza]
  Disertaţie 2021-2022

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  Examenele de finalizare a studiilor universitare de disertație se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [Metodologie]

  Indicații privind lucrarea de disertație
  Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [GHID]

  Citiţi şi: Disertatie iul.2020 | iul.2019 | sep.2018 | iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2021/2022

  Taxa anuală este de 3.800 lei şi se achită în trei perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1900 de lei, Până la data de 15.10.2021
  • Rata II, 950 de lei, Până la data de 03.12.2021
  • Rata III, 950 de lei, Până la data de 18.03.2022

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3800 = 950 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 30.10.2021 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 15.10.2021 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.03.2022 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 15.07.2021.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 24.09.2021 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Detalii: Regulament taxe 2021/2022
  Citiţi şi: Regulament Taxe 2020/2021

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.