Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Masteranzi

În anul universitar 2023/2024, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

În anul universitar 2022/2023, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

În anul universitar 2021/2022, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

În anul universitar 2020/2021, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind organizarea admiterii FCIA:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind taxele de studii:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
 • Regulament privind practica de specialitate:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
 • Structura anului universitar
  Structura anului universitar 2023-2024 Vezi|

  Structura anului universitar 2022-2023 Vezi|

  Structura anului universitar 2021-2022 Vezi|

  Structura anului universitar 2020-2021 Vezi|

  Planul de învăţământ
  Planul de învăţământ pentru promoția 2023/2025 este disponibil după cum urmează:
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2023/2025: vezi
 • Fise discipline din Planul de învăţământ:
          Fise discipline 2023-2024

 • Planul de învăţământ pentru promoția 2022/2024 este disponibil după cum urmează:
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2022/2024: vezi
 • Fise discipline din Planul de învăţământ:
          Fise discipline 2022-2023

 • Planul de învăţământ pentru promoția 2021/2023 este disponibil după cum urmează:
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2021/2023: vezi
 • Fise discipline din Planul de învăţământ:
          Fise discipline 2021-2022

 • Orar 2023/2024
  • Orarul semestrului I [vezi]
  • Orarul semestrului II [urmeaza]
  Opționale 2023/2024
  • Opționale an I semestrul I + semestrul II [vezi]
  • Opționale an II semestrul I + semestrul II [vezi]
  Examene 2023/2024
  • Planificarea sesiunii de iarnă (ianuarie-februarie 2024) [An1] [An2]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (februarie 2024) [vezi]
  Finalizare studii -- Examen de Disertație
  Examenele de finalizare a studiilor universitare de disertație, anul univ. 2022-2023, se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [Metodologie]

  Indicații privind lucrarea de disertație
  Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [GHID.docx] | [GHID.pdf]

  Citiţi şi: Disertatie iul.2020 | iul.2019 | sep.2018 | iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2023/2024
  Taxa anuală este de 5.500 lei şi se achită în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 2500 de lei, Până la data de 13.10.2023
  • Rata II, 1000 de lei, Până la data de 08.12.2023
  • Rata III, 1000 de lei, Până la data de 08.03.2024
  • Rata IV, 1000 de lei, Până la data de 10.05.2024

  Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este aceeași cu taxa de studii a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2. si se plateste dupa acelasi calendar.

  Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxa anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.10.2023 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 08.03.2024 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea prfesională a studenţilor la Universitatea „Tibiscus”.

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la la achitarea integrală a taxei de școlarizare.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 12% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 30.06.2023, în limita a 100 de locuri.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 26.09.2023 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 09-16) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
  Banca Transilvania
  Nume Client: Universitatea Tibiscus
  IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
  SWIFT: BTRLRO22

  Detalii: Regulament taxe 2022/2023

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

  AvalancheJob Portal  Portal de locuri de muncă Ready University cu 0 costuri.
  Control total asupra locurilor de muncă vacante postate de Avalanchejob.
  Universitatea poate posta locuri de muncă ale propriilor parteneri.
  Universitatea poate vedea CV-urile studenților, locurile de muncă pe care le-au aplicat și locurile de muncă ale acestora.

 • Why-AvalancheJob
 • Presentation-Univ-Avalanche

  ADRESE

 • Jobtrust

  SOCIAL MEDIA JOBTRUST:
 • www.instagram.com/jobtrust
 • www.facebook.com/jobtrust
 • twitter.com/job_trust

  SOCIAL MEDIA AVALANCHEJOB:
 • www.instagram.com/avalanchejob
 • www.facebook.com/avalanchejobs
 • twitter.com/avalanchejob