Orare sem II - an universitar 2022-2023
- Orar.L FCIA sem.II [Vezi]
- Orar.M FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
Mobilitate Erasmus+
Barcelona (24-28 Aprilie 2023) Vezi
www.erasmus.tibiscus.ro

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Masteranzi

În anul universitar 2022/2023, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

În anul universitar 2021/2022, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

În anul universitar 2020/2021, în domeniul Informatică, master ASD(Administrarea Sistemelor Distribuite) se regăsesc masteranzii: anul I | anul II.

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind organizarea admiterii FCIA:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020
 • Regulament privind taxele de studii:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2022/2023 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 |
 • Regulament privind practica de specialitate master ASD:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 |
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2022/2023 | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 |
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 |
 • Structura anului universitar
  Structura anului universitar 2022-2023

  Activitate didactică:
     -semestrul I: 03.10.2022 - 23.12.2022 (12 săptămâni) şi 09.01.2023 - 22.01.2023 (2 săptămâni)
     -semestrul II:
         20.02.2023 - 16.04.2023 (8 săptămâni) și 24.04.2023 - 04.06.2023 (6 săptămâni)- pentru anii neterminali
        20.02.2023 - 16.04.2023 (8 săptămâni) și 24.04.2023 - 21.05.2023 (4 săptămâni) - pentru anii terminali + 22.05.2023 - 04.06.2023 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
     -sesiune de examene de iarnă: 23.01.2023 - 12.02.2023
        -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 20.02.2023 - 26.02.2023
     -sesiune de examene de vară: 05.06.2023 – 25.06.2023
        -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 26.06.2023 - 02.07.2023
     -sesiune de reexaminări pentru anii neterminali: 04.09.2023 – 17.09.2023
     -sesiune de reexaminări pentru anii terminali: 03.07.2023 – 09.07.2023
  Examene de disertaţie:
     -sesiunea de iarnă aferentă disertaţiei pentru anul univ. 2021-2022: 30.01.2023 - 05.02.2023
     -sesiune de vară (disertație) pentru anul univ. 2022-2023: 10.07.2023 - 23.07.2023
  Vacanţe:
     -vacanţa de iarnă: 24.12.2022 - 08.01.2023
     -vacanţă intersemestrială: 13.02.2023 - 19.02.2023
     -vacanţă: 17.04.2023 – 23.04.2023
     -vacanţă de vară: 03.07.2023 – 31.08.2023

  Mai multe detalii vezi: Structura anului universitar 2022/2023| 2021/2022| 2020/2021| 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016

  Planul de învăţământ
  Planul de învăţământ pentru promoția 2022/2024 este disponibil după cum urmează:
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2022/2024: vezi
 • Fise discipline din Planul de învăţământ:
          Fise discipline 2022-2023

 • Planul de învăţământ pentru promoția 2021/2023 este disponibil după cum urmează:
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2021/2023: vezi
 • Fise discipline din Planul de învăţământ:
          Fise discipline 2021-2022

 • Orar 2022/2023
  • Orarul semestrului I [vezi]
   Modalitatea de desfășurare a activităților didactice în sem I [vezi]
  • Orarul semestrului II [vezi]
  Opționale 2022/2023
  • Opționale an I semestrul I + semestrul II [vezi]
  • Opționale an II semestrul I + semestrul II [vezi]
  Examene 2022/2023
  • Planificarea sesiunii de iarnă (ianuarie-februarie 2023) [vezi]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (februarie 2023) [vezi]
  Finalizare studii -- Examen de Disertație
  Examenele de finalizare a studiilor universitare de disertație, anul univ. 2022-2023, se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii [Metodologie]

  Indicații privind lucrarea de disertație
  Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă de aici [GHID.docx] | [GHID.pdf]

  Citiţi şi: Disertatie iul.2020 | iul.2019 | sep.2018 | iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2022/2023
  Taxa anuală este de 3.900 lei şi se achită în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 2100 de lei, Până la data de 07.10.2022
  • Rata II, 600 de lei, Până la data de 09.12.2022
  • Rata III, 600 de lei, Până la data de 10.03.2023
  • Rata IV, 600 de lei, Până la data de 12.05.2023

  Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este de 25% din taxa anuală de studiu a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2.Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 07.10.2022 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 07.10.2022 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 10.03.2023 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 15% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 30.06.2022.

  La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 30.09.2022 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 09-16) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
  Banca Transilvania
  Nume Client: Universitatea Tibiscus
  IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
  SWIFT: BTRLRO22

  Detalii: Regulament taxe 2022/2023

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

  AvalancheJob Portal  Portal de locuri de muncă Ready University cu 0 costuri.
  Control total asupra locurilor de muncă vacante postate de Avalanchejob.
  Universitatea poate posta locuri de muncă ale propriilor parteneri.
  Universitatea poate vedea CV-urile studenților, locurile de muncă pe care le-au aplicat și locurile de muncă ale acestora.

 • Why-AvalancheJob
 • Presentation-Univ-Avalanche

  ADRESE

 • Jobtrust

  SOCIAL MEDIA JOBTRUST:
 • www.instagram.com/jobtrust
 • www.facebook.com/jobtrust
 • twitter.com/job_trust

  SOCIAL MEDIA AVALANCHEJOB:
 • www.instagram.com/avalanchejob
 • www.facebook.com/avalanchejobs
 • twitter.com/avalanchejob