Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Urmare a acreditării specializării Informatică în anul 2008, Facultatea a organizat examenele de licenţă din 2008 până în prezent cu comisie proprie, după ce în perioada de autorizare provizorie licenţa s-a susţinut la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, respectiv Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică.

Din promoţiile care au absolvit specializarea „Informatică”, prezentarea la examenul de licenţă şi promovarea au avut loc astfel:

PromoţiaTotal absolvențiLicențiați
2015/201680 (promoția actuală +alte promoții)70 iulie + 10 sept.100%
2016/201780 (promoția actuală +alte promoții)62 iulie + 13 sept.93,75%
2017/20187575100%
2018/20197070100%
2019/2020706998,57%

Procesul de învăţământ se bazează pe planuri de învăţământ elaborate la nivelul cerut de standardele universitare.

Disciplinele de matematică se predau în stil modern, computerizat, utilizându-se programe performante de matematică pe computer.

Disciplinele de specialitate, la anii II şi III sunt alese de studenţi în funcţie de interesele şi preferinţele acestora.