Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Urmare a acreditării specializării Informatică începând cu anul 2008, Facultatea a organizat studii de master respectiv examene de disertaţie în perioada 2010 - 2021 cu comisie proprie.

Din promoţiile care au absolvit masterul „Administrarea Sistemelor Distribuite”, prezentarea la examenul de disertaţie şi promovarea au avut loc astfel:

Anul absolviriiAdmisiAbsolvenți master ASDPromovaţi disertație ASD
2018/2019201722191986,36%
2019/20202018----
2020/20212019108880%