❕❕❕ Planificarea sesiunii de finalizare studii (licență/disertație) - Ses. Septembrie 2023
Vezi
Rezultate ADMITERE 2023
SEPTEMBRIE 2023

Afisare 26.09.2023 ora 12

❕❕❕ Tabel cu candidații admiși/respinși la concursul de admitere Licență-in ordine alfabetica, sesiunea septembrie 2023
Vezi


❕❕❕ Tabel cu candidații admiși/respinși la concursul de admitere Licență-in ordinea mediilor, sesiunea septembrie 2023
Vezi


26-27 septembrie confirmarea locurilor

IULIE 2023

❕❕❕ Tabel cu candidații admiși/respinși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2023
Vezi


Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2023
Vezi


Locurile rămase libere vor fi scoase la concurs în perioada 04-25.09.2023
26-27 septembrie confirmarea locurilor

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Studii universitare de licenţă

Specializarea de studii universitare de licenţă Informatică din cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a fost înfiinţată pe baza Raportului Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000 şi a Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000, în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, acreditată prin Legea nr. 484/2002. Conform Raportului ARACIS nr. 6744/09.07.2009, a Raportului Departamentului de Evaluare din ARACIS nr. 6807/29.10.2015 pentru anul universitar 2023-2024, conform HG 367/2023, acreditarea este valabilă pentru:

 • domeniul: Informatică
 • specializarea: Informatică
 • forma de învăţământ: cu frecvenţă - IF
 • durata studiilor: 3 ani (180 credite)
 • număr locuri: 50
Studii universitare de masterat

Absolvenţii de studii universitare de licenţă au la dispoziţie, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, masteratul profesional ASD, acreditat - Raportul ARACIS nr. 7461/11.12.2008 şi HG 356/2023, în domeniul Informatică:

 • domeniul: Informatică
 • specializarea: Administrarea Sistemelor Distribuite
 • forma de învăţământ: cu frecvenţă - IF
 • durata studiilor: 2 ani (120 credite)
 • număr locuri: 50

Cadrele didactice

Informaţii despre compunerea corpului profesoral al facultăţii.

Departamentul de Informatică

Informaţii despre compunerea Departamentului de Informatică.

Consiliul facultăţii

Informaţii despre compunerea şi activitatea Consiliului facultăţii.

Baza materială

Baza materială este conform cu cerințele nevoilor studenților pentru învățământ de calitate. Dispunem de spaţiu propriu la etajul al doilea al clădirii de pe str. Lascăr Catargiu nr. 6, unde se găsesc decanatul, secretariatul, sălile de curs/seminar, laboratoarele de informatică şi de cercetare (toate încăperile dotate cu aer condiţionat).

Pentru susţinerea activităţilor didactice, studenţii au la dispoziţie 2 săli de curs şi seminar din facultate (201, 202), care sunt dotate cu calculator/laptop, proiector audio-video BenQ MX613ST şi tablă interactivă Smart Technologies SmartBoard 660 de 64”.

Cele 6 laboratoare de informatică (203-208) sunt dotate cu PC-uri thinclient Wyse C50LE sau clasice i5, Laptopuri, cea mai recentă dotare fiind februarie 2022.

Laboratoarele de cercetare 209 şi 210 sunt dotate cu PC-uri P4 3 GHz/Celeron 2,6 GHz, I7, DVD-RW, scannere Benq S2W 3300U, imprimante.

Studenţii au la dispoziţie o reţea structurată, Internet prin fibră optică, cu acces liber în laboratoare şi Internet între orele 9-21.


[ mai multe ]
Consultaţii şi audienţe

Programul de consultații ale cadrelor didactice respectiv de audiențe la conducerea Facultății, pe perioada semestrului II al anului universitar 2022/2023 este organizat după cum urmează:

- programul de consultaţii ale cadrelor didactice:

 LuniMarţiMiercuriJoiVineri
09-10
10-11
11-12
12-13
Conf.dr. Alin MunteanuConf.dr. Cipriana Sava Asist. Tabita Pintea
13-14
14-15
Conf.dr. F. Pintea Lect.dr. Lucian Ciorba Lect.dr. S. Apostol
15-16
Asist. Dan Pătrașcu
16-17
Lect.dr. N. Seimeanu Conf.dr. D.L. Lacrămă

- programul de audienţe la conducerea Facultăţii (citeşte regulament):

   LuniMarţiMiercuriJoiVineri
  10-11
  11-12
  Decan
  Conf.dr. Florentina A. Pintea
  Decan
  Conf.dr. Florentina A. Pintea
  13-14
  Director Dept.
  Conf.dr. Cipriana Sava
  15-16
Alegeri și concursuri
Alegeri mandat universitar 2020-2024

Metodologia de alegeri la nivelul departamentelor şi a consiliilor facultăţilor pentru mandatul universitar 2020-2024 vezi

Regulamentul de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere în cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru mandatul universitar 2020-2024 vezi

Metodologia de alegeri la nivelul Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pentru mandatul universitar 2023-2027 vezi

Concursuri didactice 2022-2023

Consiliul Facultăţii de Calculatoare și Informatică Aplicată, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de 30.09.2022, a aprobat organizarea concursului pentru postul 5, conferențiar și 16, asistent universitar, din Statul de Funcțiuni, conform extrasului vezi

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a nr. 1250 din 24 noiembrie 2022 vezi

Comisia pentru postul vacant de Conferențiar, poziția 5 din Statul de funcțini FCIA vezi

Comisia pentru postul vacant de Asistent universitar, poziția 16 din Statul de funcțini FCIA vezi