KARNYANSZKY TIBERIU MARIUS
-Absolvent al Facultăţii de Electronică şi Electrotehnică Militară, Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 1989
-Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2005
-Doctor inginer, Universitatea Politehnica din Timişoara, 2004
-Conferenţiar universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-Director al Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată
-E-mail: mtk[at]tibiscus[dot]ro
LACRĂMĂ LAURENŢIU DAN
-Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electronică şi Telecomunicaţii, 1987
-Doctor înginer (Electronică), Universitatea Politehnica din Timișoara, 1998
-Conferenţiar universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: dlacrama[at]tibiscus[dot]ro
MUNTEANU ALIN DANIEL
-Conferenţiar universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: a_munteanu[at]yahoo[dot]com
CIORBA VALENTIN LUCIAN
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: lciorba[at]tibiscus[dot]ro
FORTIŞ ALEXANDRA EMILIA
-Absolventă a Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Specializarea Matematică teoretică, 1998
-Absolventă a masteratului în Matematică, Facultatea de Matematică, Universitatea de Vest Timişoara, 2000
-Absolventă a masteratului în Tehnologii alimentare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterninară a Banatului Timişoara, 2001
-Doctor (Matematică), Universitatea de Vest din Timișoara, 2012
-Lector universitar la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea de Vest din Timişoara
-E-mail: afortis[at]tibiscus[dot]ro
PINTEA FLORENTINA ANICA
-Absolventă a Facultăţiide Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, 2006
-Absolventă a programului de master "Web design" la Facultatea de Design, Universitatea “Tibiscus” din Timişoara, 2009
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: fpintea[at]tibiscus[dot]ro
VALE OLIVIA ANNE MARIE
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
-E-mail: osaierli[at]tibiscus[dot]ro
STREIAN VIRGILIU
-Absolvent al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Calculatoare Electronice, 1974
-Lector universitar la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
-E-mail: vstreian[at]tibiscus[dot]ro