Activitatea CCSITIA este subordonată Consiliului Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată din cadrul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

Conducerea CCSITIA este asigurată de un Consiliu de conducere format din:
a) Directorul CCSITIA;
b) Responsabilii colectivelor de cercetare;

La înfiinţare, Directorul CCSITIA este secretarul ştiinţific al Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată.
Responsabilii colectivelor de cercetare sunt aleşi de către membrii colectivelor, la propunerea directorului. Alegerea se face cu majoritatea simplă din voturile membrilor.

La data înfiinţării CCSITIA, se constituie colective permanente de cercetare pe următoarele domenii de interes:
a) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în matematică.
b) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în economie.
c) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în tehnologie.
d) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în medicină.
e) Colectivul de cercetări în baze de date multimedia.

În funcţie de proiectele de cercetare, se pot constitui şi colective pe proiecte.

Organigrama CCSITIA este prezentată în figura următoare: