Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată (CCSITIA), face parte integrantă din cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, nu are personalitate juridică şi este subordonat Consiliului Facultăţii.

Activitatea CCSITIA se desfăşoară în sfera cercetărilor fundamentale şi aplicative din domeniul informaticii, cu orientare spre creşterea capacităţii de generare de noi cunoştinţe ştiinţifice, în vederea asigurării suportului ştiinţific necesar progresului şi consolidării unei poziţii competitive în domeniul informaticii aplicate, fundamentarea şi susţinerea politicilor şi strategiilor de dezvoltare durabilă, în contextul integrării europene.

Principalele domenii de cercetare vizate prin activitatea CCSITIA sunt: teorie şi practică informatică, aplicaţii ale informaticii în economie, tehnologie, matematică, ştiinţe juridice, e-Society.

CCSITIA va efectua cercetări în parteneriat cu centre similare din ţară şi din strainătate, cu mediul de afaceri, cu alte entităţi interesate de o astfel de colaborare. Va promova, de asemenea, cercetarea interdisciplinară, ca modalitate productivă de cercetare şi publicarea rezultatelor cercetării în edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate.

Se continuă tradiţia facultăţii, aceea de antrenare a studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare, stimularea curiozităţii ştiinţifice şi urmărirea de către aceştia a aplicării cunoştintelor în practică. De asemenea, CCSITIA se va preocupa pentru căutarea unor soluţii de accesare a fondurilor structurale şi a fondurilor naţionale destinate cercetării, în special în direcţia îmbunătăţirii şi diversificării infrastructurii specifice, cât şi a iniţierii şi derulării unor parteneriate cât mai diverse cu mediul de afaceri din Timişoara, din ţară şi din străinătate.