Începând cu vara lui 2008, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara funcţionează Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată (CCSITIA), o structură care reuneşte cadre didactice, cercetători, masteranzi şi studenţi din facultate sau din afara ei.

Crearea acestui centru de cercetare are ca scop:
a) Contribuţia la cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul informatic.
b) Formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în vederea dezvoltării interesului şi aptitudinilor pentru cercetarea ştiinţifică şi aplicativă.
c) Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin conferinţe, simpozioane şi publicaţii, în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice.
d) Sprijinirea integrării europene a României în ceea ce priveşte învăţământul superior informatic şi cercetarea ştiinţifică în perspectiva atingerii obiectivelor stabilite la Lisabona pentru anul 2010.
e) Diseminarea rezultatelor cercetării şi a reglementărilor din domeniile de interes menţionate prin formare continuă şi postuniversitară, în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii.

Înfiinţarea CCSITIA s-a făcut prin hotărâre a Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara iar documentele pe baza cărora funcţionează centrul sunt Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

În cadrul CCSITIA funcţionează următoarele colective:
a) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în matematică.
b) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în economie.
c) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în tehnologie.
d) Colectivul de cercetări în informatică aplicată în medicină.
e) Colectivul de cercetări în baze de date multimedia.

PLANURI ANUALE DE ACTIVITATE:

 • Plan operațional 2018 [descarcă]
 • Plan operațional 2017 [descarcă]
 • Plan operațional 2016 [descarcă]
 • Plan operațional 2015 [descarcă]
 • Plan operațional 2014 [descarcă]

  RAPOARTE DE ÎNDEPLINIRE A PLANURILOR ANUALE:
 • Raport de autoevaluare 2016-2019 [descarcă]
 • Raport de îndeplinire a Planului operațional 2018 [descarcă]
 • Raport de îndeplinire a Planului operațional 2017 [descarcă]
 • Raport de îndeplinire a Planului operațional 2016 [descarcă]
 • Raport de îndeplinire a Planului operațional 2015 [descarcă]
 • Raport de îndeplinire a Planului operațional 2014 [descarcă]
 • Raport de îndeplinire a Planului operațional 2013 [descarcă]