Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Tehnologică în Informatică Aplicată (CCSITIA)
Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 4-6
Tel: 0256.2206.687
Fax: 0256.2206.690
Tel: 0722.661.299, 0744.599.190
E-mail: fcia@tibiscus.ro
Web: https://www.fcia.tibiscus.ro/ccsitia/