Admitere

Admitere iulie/septembrie 2023

Candidații declarați admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare până luni, 31.07.2023.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Metodologie FCIA Admitere 2023-2024 Aici

Taxe UTT 2023-2024 Aici

ACTE DOSAR Aici

Concursul de admitere pentru anul universitar 2023/2024 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 03-28 iulie 2023
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 iulie 2023
Depunere contestații: 28 iulie 2023, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie 2023
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-31 iulie 2023, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 28-31 iulie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
Banca Transilvania
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

Candidații care fac plata confirmării în cont, sunt rugați să trimită poză cu dovada plății la adresa de email or.sucsibit@aicf

Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2023.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-25 septembrie 2023
Concurs şi afişarea rezultatelor: 25 septembrie 2023
Depunere contestații: 25 septembrie 2023, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale: 26 septembrie 2023
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 25-26 septembrie 2023, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare până în 26 septembrie, între orele 10-16 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
Banca Transilvania
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.

Înmatriculare pentru continuarea studiilor în anul universitar 2023-2024

Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 03-28 iulie 2023 sau 01-25 septembrie 2023, urmând să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.

Admitere iulie/septembrie 2022

Metodologie FCIA Admitere 2022-2023 Aici

Taxe UTT 2022-2023 Aici

ACTE DOSAR Aici

Concursul de admitere pentru anul universitar 2022/2023 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

 

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 27 iunie – 27 iulie 2022
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 iulie 2022
Depunere contestații: 28 iulie 2022, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale: 28 iulie 2022
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-29 iulie 2022, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 28-29 iulie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL – RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Candidații care fac plata confirmării în cont, sunt rugați să trimită poză cu dovada plății la adresa de email or.sucsibit@aicf

Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2022.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-27 septembrie 2022
Concurs şi afişarea rezultatelor: 28 septembrie 2022
Depunere contestații: 28 septembrie 2022, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale: 28 septembrie 2022
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28-29 septembrie 2022, conform Regulamentului privind taxele de studii pentru anul universitar 2022/2023. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare până în 29 septembrie, între orele 10-16 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL – RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.

Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2022

Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 01-27 iulie 2022 sau 01-28 septembrie 2022, urmând să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.