Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


În anul 2003 s-a organizat, în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, prima Sesiune de Comunicări Ştiinţifice, sub genericul „Actualităţi şi perspective în hard şi soft”, care a devenit o tradiţie în anii impari. În anul 2004 facultatea a fost co-organizator al Simpozionului Internaţional „Competiţie şi Integrare. Noua Europă” împreună cu Fundaţia Truvist Enterprising din Olanda. Începând cu anul 2006, în anii pari facultatea organizează Conferinţa Internaţională „XA – European Conference on Computer Science & Applications”.

De asemenea, cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată desfăşoară o intensă activitate de cercetare ştiinţifică, aceasta materializându-se prin participări la diverse manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate, cum ar fi:

 • SYNASC – International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms fos Scientific Computing – Universitatea de Vest din Timişoara
 • International Conference on Non-Conventional Technologies – Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Universitatea „Politehnica” din Timişoara
 • International Conference on Advanced Materials and Technologies – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Politehnica” din Timişoara
 • TMCR – Tehnologii Moderne, Calitate şi restructurare – Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea din Chişinău
 • QMHE – Seminarul Internaţional „Managementul Calităţii în Învăţământul Superior” – Iaşi
 • EADIM Instructors Network Conference – Viena
 • NEUREL – Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineeering – Universitatea din Belgrad
 • Conferinţa „Contemporary Issues of Economy and Enterprise Management”, „Strategy” Institute for Entrepreneurship - Dnipropetrovsk

  Începând cu anul 2006, cadre didactice ale facultăţii, iar din anul universitar 2007/2008 cadre didactice şi studenţi au fost incluşi într-un program ERASMUS cu Universitatea din Emden (Germania) cuprinzând stagii de pregătire, schimb de cadre didactice şi studenţi. Începând cu anul universitar 2012/2013, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara a încheiat un acord instituţional de tip ERASMUS cu Universita degli Studi di Roma "La Sapienza", prin care, în perioada 2012-2014, câte doi studenţi sau masteranzi ai facultăţii noastre pot beneficia, în fiecare an universitar, de bursă de studii pentru o perioadă de 6 luni la Departamento di Informatica al universităţii italiene.

  Acesta este cel de-al 8-lea acord ERASMUS încheiat de facultatea noastră, lista completă a universităţilor / instituţiilor partenere fiind, în anul universitar 2012/2013, următoarea:

 • University of Applied Science, Emden (Germania)
 • “De Montfort” University, Leicester (Anglia)
 • Université de Picardie Jules Verne (Franţa)
 • Université Paris-Est Marne-la-Valée (Franţa)
 • Université Paris-Sud 11, Orsay (Franţa)
 • Universitaria – Centro de Practicás, Barcelona (Spania) – pentru practică
 • Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma (Italia)

  Mai jos puteţi urmări o imagine cu studenţii Valentin-Florin Fuioagă (an I licenţă), Cristian-Sebastian-Florin Selejan (an I licenţă) şi Florina-Cătălina Petrea (an I master), aflaţi într-un grant de practică la Barcelona (Spania), în timpul unei vizite a conducerii universităţii, reprezentată de conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă: