Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


În anul universitar 2019/2020, la specializarea Informatică, se regăsesc studenţi admişi începând cu anul universitar 2017/2018.

  • anul I - tutor: lect.univ.dr. Olivia Anne-Marie VALE
  • anul III - tutor: conf.univ.dr. Alin Daniel MUNTEANU
Studenţii anului I sunt:

1. Abu Lafy Ahmed
2. Ardelean Dan
3. Băbău Alin-Dani
4. Bălaj Darius-Sebastian
5. Bizadea Gheorghe-Alin
6. Boca lad-Antonio
7. Bohancu Violeta (Faur)
8. Bonta Eduard-Iulian
9. Bratu Bogdan-Alexandru
10. Brâncoveanu Robert-Alexandru
11. Buga Manuel
12. Bustescu Florentin-Giani
13. Buțiu Cătălin Marius
14. Buzărin Bianca-Andreea
15. Cenușa ilvestro
16. Chiriliuc Diana-Beatrice
17. Ciortuz Eduard-Felix
18. Ciotîrlă Cristian-Alexandru
19. Constantin Emanuel
20. Cramba Daniel
21. Cramba Vasile Constantin
22. Croitoru Adrian-Ionuț
23. Deaconescu Ionuț Ilie
24. Dobra Cristian-Gheorghe
25. Doni Alexandru
26. Dumitresc Andreas-Claudiu
27. Enea Jan-Daniel
28. Ganea Andreea-Maria
29. Ghencea Alexandru Daniel
30. Giulvezan Andrei-Ioan
31. Gîscan Cătălin-Marius
32. Guraliuc Flavius-Gabriel
33. Ilia Dragoș-Valentin
34. Ioniță Mircea-Ioan
35. Lighezan Adrian
36. Luca Antoaneta-Viorica (Enea)
37. Lungu Constantin
38. Marchiș Dorel-Lucian
39. Migioi Marius-Constantin
40. Munteanu Cristina-Andreea
41. Păun Andrei-Gabriel
42. Petreuș Daniel
43. Popescu Constantin-Alin
44. Pușcaș Adriana (Pătru)
45. Radosavliev Bogdan
46. Radu Flavius Dorian
47. Rohozneanu Elena-Laura
48. Sîrbu Oana-Alexandra
49. Sîrbu Brian
50. Spînu Florin-Alexi
51. Staițiu Alexandru
52. Stemer Gabriel-Traian
53. Șerban Mirel-Sorin
54. Șiclovan Cristian-Daniel
55. Șipoș Alin
56. Șopț Robert-Cristian
57. Tătaru Cosmin