Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Structura anului universitar 2016/2017
SemestrulAnul de studiiPerioadaActivitatea
Itoţi03.10.2016 - 23.12.2016Activitate didactică (12 săpt.)
24.12.2016 - 08.01.2017Vacanţă de iarnă (2 săpt.)
09.01.2017 - 22.01.2017Activitate didactică (2 săpt.)
23.01.2017 - 12.02.2017Sesiune de examene de iarnă (3 săpt.)
din care:
06.02.2017 - 12.02.2017
Examen de licenţă/disertaţie (1 săpt.)
13.02.2017 - 19.02.2017 - Vacanţă intersemestrială (1 săpt.)
III, II - Licenţă
I - Master
20.02.2017 - 28.05.2017Activitate didactică (14 săpt.)
din care:
20.02.2017 - 26.02.2017
Sesiune de restanţe pentru examinările aferente sem. I (1 săpt.)
29.05.2017 - 25.06.2017Sesiune de examene de vară (4 săpt.)
26.06.2017 - 02.07.2017Sesiune de restanţe pentru examinările aferente sem. II (1 săpt.)
03.07.2017 - 31.08.2017Vacanţă de vară (8 săpt.)
01.09.2017 - 14.09.2017Sesiune de reexaminări şi reexaminări speciale (2 săpt.)
III - Licenţă
II - Master
20.02.2017 - 14.05.2017Activitate didactică (12 săpt.)
din care:
20.02.2017 - 26.02.2017
Sesiune de restanţe pentru examinările aferente sem. I (1 săpt.)
15.05.2017 - 28.05.2017Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie (2 săpt.)
29.05.2017 - 18.06.2017Sesiune de examene de vară (3 săpt.)
19.06.2017 - 25.06.2017Sesiune de restanţe pentru examinările aferente sem. II (1 săpt.)
26.06.2017 - 02.07.2017Sesiune de reexaminări şi reexaminări speciale (1 săpt.)
03.07.2017 - 16.07.2017Examen de competenţă lingvistică
Examen de licenţă/disertaţie (1 săpt.)