ULTIMELE ŞTIRI

Orarul semestrului I (licență) începând cu 14.10.2019 [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Admitere 2019

Concursul de admitere pentru anul universitar 2019/2020 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Perioada de înscriere: 06-26 septembrie 2019
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2019 ora 10
Depunere contestații: 27 septembrie 2019, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 27 septembrie 2019
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-30 septembrie 2019. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Detalii: Admitere 2019

Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2019

Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 06-26.09.2019, urmând ca în 27.09.2019 să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.

Studenţi 2019/2020

În anul universitar 2019/2020, la specializarea Informatică, se regăsesc studenţi admişi începând cu anul universitar 2017/2018:

 • anul I - tutor:
 • anul III - tutor: conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
Absolvenţi

Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:
      2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (3 ani), 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
 • Structura anului universitar 2019/2020
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 01.10.2019 - 22.12.2019 şi 06.01.2020 - 19.01.2020
  -semestrul II: 17.02.2020 - 12.04.2020 și 20.04.2020 - 31.05.2020 (din care, pentru anii terminali: 18.05.2020 - 31.05.2020 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 20.01.2020 - 09.02.2020
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 17.02.2020 - 23.02.2020
  -sesiune de examene de vară: 01.06.2020 - 21.06.2020
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 22.06.2020 - 28.06.2020
  -sesiune de reexaminări: 31.08.2020 - 13.09.2020 (pentru anii terminali: 29.06.2020 - 05.07.2020)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2019: 03.02.2020 - 09.02.2020
  -sesiune de vară 2020: 06.07.2020 - 19.07.2020
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 23.12.2019 - 05.01.2020
  -vacanţă intersemestrială: 10.02.2020 - 16.02.2020
  -vacanţă de Paști: 13.04.2020 - 19.04.2020
  -vacanţă de vară: 29.06.2020 - 30.08.2020

  Detalii: Structura anului universitar 2019/2020

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Plan de învăţământ 2019/2020

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2019/2020 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2019/2020: urmează
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2019/2020
  • Orarul semestrului I începând cu 14.10.2019 [descarcă]
  • Orarul semestrului I începând cu 07.10.2019 [descarcă]
  • Orar sport sem. I [urmează]
  Examene 2019/2020
  • urmează
  Licenţă - IULIE 2020

  TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ IULIE 2020

  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
  1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
  3. Baze de date comerciale
  4. Baze de date multimedia
  5. Prelucrarea imaginilor în Java
  6. Multimedia în Java
  7. Programarea dispozitivelor mobile
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
  1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
  2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
  3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
  4. Securitatea datelor în sisteme cloud
  5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
  6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
  7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
  8-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Angela Simona Apostol
  1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
  2. Cloud and Virtualization
  3. Cloud-Storage Management
  4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
  5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  6-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Florentina Anica Pintea
  1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
  4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
  5. Gestionarea unei firme utilizând mediul Access
  6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
  8-9. Prelucrarea imaginilor în Java
  10. Temă propusă de studenţi

  Lect.dr. Olivia Anne Marie Vale
  1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
  2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
  3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
  4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
  5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
  6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
  7-10. Teme la alegere

  Citiţi şi: Licenţă iul 2019 | sep 2018 | iul 2018 | sep 2017 | iul 2017 | sep 2016 | feb 2016 | sep 2015 | iul 2015 | feb 2015 | sep 2014 | iul 2014 | feb 2014 | sep 2013 | iul 2013 | feb 2013 | feb 2012

  Taxe 2019/2020

  Taxa anuală este de 2.800 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1400 de lei, în perioada 23.09.2019 - 18.10.2019
  • Rata II, 500 de lei, în perioada 18.11.2019 - 13.12.2019
  • Rata III, 500 de lei, în perioada 17.02.2020 - 13.03.2020
  • Rata IV, 400 de lei, în perioada 13.04.2020 - 08.05.2020

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 2800 = 700 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.10.2019 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.10.2019 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 20.03.2020 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 23.09.2019 - 18.10.2019.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2019/2020

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

 • Cazare şi servirea mesei

  Despre posibilităţile de cazare şi de servire a mesei oferite de universitate - vezi detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.