Admitere FCIA

Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Licenta - septembrie 2020 [aici]

Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Licenta in anul universitar 2020-2021 [aici]

Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Master septembrie 2020 [aici]

Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Master in anul universitar 2020-2021 [aici]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

-->

Despre site


Trafic:
/Start Trafic.ro/ /End Trafic.ro/

Vizitator:
Start of StatCounter Code for Default Guide

End of StatCounter Code for Default Guide

Admitere iulie/septembrie 2020

Concursul de admitere pentru anul universitar 2020/2021 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 06-29 iulie 2020
Concurs şi afişarea rezultatelor: 30 iulie 2020
Depunere contestații: 30 iulie 2020, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 31 iulie 2020
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 30-31 iulie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Licenta - iulie 2020 [aici]


Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 30-31 iulie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804

Candidații care fac plata confirmării în cont, sunt rugați să trimită poză cu dovada plății la adresa de email florentina.pintea@tibiscus.ro
Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși, iar locurile vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2020

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 01-28 septembrie 2020
Concurs şi afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2020
Depunere contestații: 29 septembrie 2020, la secretariatul facultății
Afişarea rezultatelor finale după contestații: 30 septembrie 2020
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29-30 septembrie 2020. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.


Tabel nominal cu candidații admiși în anul I de studiu Licenta - septembrie 2020 [aici]


Candidații admiși sunt rugați să achite taxa de confirmare în 29-30 septembrie, între orele 10-15 la casieria Universității, strada Lascăr Catargiu, nr 6 sau în cont:
Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
Cod Fiscal 2803804


Conform Metodologiei de admitere, în cazul în care nu se achită taxa de confirmare sau dosarele sunt incomplete, candidații nu sunt considerați admiși.

Tabel nominal cu candidații admiși la concursul de admitere Licenta in anul universitar 2020-2021 [aici]

Detalii: Admitere 2019

Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Studenţi 2019/2020

În anul universitar 2019/2020, la specializarea Informatică, se regăsesc studenţi admişi începând cu anul universitar 2017/2018:

 • anul I - tutor: lect.univ.dr. Olivia Anne-Marie VALE
 • anul III - tutor: conf.univ.dr. Alin Daniel MUNTEANU
Absolvenţi

Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:
      2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (3 ani), 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Metodologie privind desfășurarea activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții
        2020 |
 • Regulament privind organizarea admiterii:
        2019/2020 | 2017/2018
 • Metodologie privind organizarea admiterii:
        2019/2020
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare:
        2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Metodologie FCIA privind finalizarea studiilor:
        2020 |
 • Structura anului universitar 2019/2020
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 01.10.2019 - 22.12.2019 şi 06.01.2020 - 19.01.2020
  -semestrul II: 17.02.2020 - 12.04.2020 și 20.04.2020 - 31.05.2020 (din care, pentru anii terminali: 18.05.2020 - 31.05.2020 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 20.01.2020 - 09.02.2020
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 17.02.2020 - 23.02.2020
  -sesiune de examene de vară: 01.06.2020 - 21.06.2020
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 22.06.2020 - 28.06.2020
  -sesiune de reexaminări: 31.08.2020 - 13.09.2020 (pentru anii terminali: 29.06.2020 - 05.07.2020)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2019: 03.02.2020 - 09.02.2020
  -sesiune de vară 2020: 06.07.2020 - 19.07.2020
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 23.12.2019 - 05.01.2020
  -vacanţă intersemestrială: 10.02.2020 - 16.02.2020
  -vacanţă de Paști: 13.04.2020 - 19.04.2020
  -vacanţă de vară: 29.06.2020 - 30.08.2020

  Detalii: Structura anului universitar 2019/2020

  Citiţi şi: Structura anului universitar 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Plan de învăţământ 2019/2020

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2019/2020 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2019/2020: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2019/2020
  Examene 2019/2020
  • Planificarea sesiunii de iarnă (13.01-09.02.2020) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de colocvii și examene de vară (11.05-21.06.2020) [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de restanțe (22.06-28.06.2020) [descarcă]
  Licenţă - IULIE 2020
  În condițiile instituirii stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și a măsurilor ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se vor desfășura după Metodologia organizării sesiunii și examenelor de finalizare Studii online 2020 [Metodologie]

  Calendarul examenului de licență [Calendar]

  Comisia de licență [Comisie examen]

  Descărcați ghidul de întocmire a lucrării de licenţă/disertaţie de aici [GHID]

  Descărcați declarația pe propria răspundere de aici [Declaratie]

  Descărcați acordul GDPR de aici [Acord GDPR]

  Rezultate examen licență iulie 2020 [Rezultate]


  TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ IULIE 2020

  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
  1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
  3. Baze de date comerciale
  4. Baze de date multimedia
  5. Prelucrarea imaginilor în Java
  6. Multimedia în Java
  7. Programarea dispozitivelor mobile
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
  1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
  2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
  3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
  4. Securitatea datelor în sisteme cloud
  5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
  6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
  7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
  8-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Angela Simona Apostol
  1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
  2. Cloud and Virtualization
  3. Cloud-Storage Management
  4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
  5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  6-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Florentina Anica Pintea
  1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
  4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
  5. Gestionarea unei firme utilizând mediul Access
  6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
  8-9. Prelucrarea imaginilor în Java
  10. Temă propusă de studenţi

  Lect.dr. Olivia Anne Marie Vale
  1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
  2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
  3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
  4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
  5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
  6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
  7-10. Teme la alegere

  Citiţi şi: Licenţă iul 2019 | sep 2018 | iul 2018 | sep 2017 | iul 2017 | sep 2016 | feb 2016 | sep 2015 | iul 2015 | feb 2015 | sep 2014 | iul 2014 | feb 2014 | sep 2013 | iul 2013 | feb 2013 | feb 2012

  Taxe 2019/2020

  Taxa anuală este de 2.800 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1400 de lei, în perioada 23.09.2019 - 18.10.2019
  • Rata II, 500 de lei, în perioada 18.11.2019 - 13.12.2019
  • Rata III, 500 de lei, în perioada 17.02.2020 - 13.03.2020
  • Rata IV, 400 de lei, în perioada 13.04.2020 - 08.05.2020

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 2800 = 700 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.10.2019 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.10.2019 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 20.03.2020 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 23.09.2019 - 18.10.2019.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-16) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2019/2020

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

 • Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2019

  Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

  În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 06-26.09.2019, urmând ca în 27.09.2019 să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.