Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Disertaţie iulie 2013

CALENDARUL DISERTAŢIEI IULIE 2013

Marti 02.07.2013
09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de disertatie
- depunerea la secretariat a lucrării de disertatie, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
Luni 08.07.2013
10:00 - afişarea planificării susţinerii lucrării de disertatie (vezi mai jos)
Marti 09.07.2013
09:00 – prezentarea absolvenţilor şi verificarea prezentărilor lucrărilor de disertatie
10:00 - 11:00 – susţinerea lucrării de disertatie - master ASD
11:00 - 13:00 – susţinerea lucrării de disertatie - master WD
15:00 – afişarea rezultatelor - descarcă ASD / descarcă WD
Miercuri 10.07.2013
12:00 - 15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de disertatie pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de master, până la eliberarea acesteia

Citiţi şi: Disertaţie februarie 2013