Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii promoţiei 2010 au fost:

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2008

Trimiteţi un mesaj

Vlad Aurel Golcea

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2008

Trimiteţi un mesaj

Sergiu Andrei Gottlieb

Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Timişoara, 1987

Trimiteţi un mesaj

Adriana Kiss

Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Matematică şi Informatică, Timişoara, 2008

Trimiteţi un mesaj

Arabela Daniela Luchian

Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Fizica, Timişoara, 1992

Manuela Cecilia Malina

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2008

Trimiteţi un mesaj

Ciprian Florin Manda

Absolvenă a Universităţii de Vest, Facultatea de Matematică şi Informatică, Timişoara, 2007

Trimiteţi un mesaj

Raluca Moţi

Absolventă a Universităţii de Vest, Facultatea de Arte, Timişoara, 2005

Claudia Neamţ

Absolventă a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Design, 2006

Trimiteţi un mesaj

Tamara Panco