Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii cu examen de disertaţie ai promoţiei 2018 au fost:

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne, 2012

Trimiteţi un mesaj

Adrian Aldea

Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 2016

Trimiteţi un mesaj

Roxana-Alexandra Alexan

Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, 2014

Trimiteţi un mesaj

Arina-Roxana Chiper

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, 2014

Trimiteţi un mesaj

Ovidiu-Mihai Paica

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimiteţi un mesaj

Răzvan-Ionuţ Puşcaşiu

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, 2015

Trimiteţi un mesaj

Ioan-Alin Sibu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2012

Trimiteţi un mesaj

Alexandru-Ovidiu Vizitiu