Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii cu examen de disertaţie ai promoţiei 2015 au fost:

Absolvent al Fundaţiei Universitare "Millenium" din Timişoara, Facultatea de Informatică, 2013

Andrei-Ştefan Buzatu

Absolventă a Universităţii "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Construcţii, 2011

Amelia Ciuman

Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică 2013

Silvia Fara

Absolvent al Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara, Facultatea de Inginerie, 2012

Trimiteţi un mesaj

Sorin-Liviu Jurj

Absolvent al Fundaţiei Universitare "Millenium" din Timişoara, Facultatea de Informatică, 2013

Alin-Iosif Korpoş

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Paul-Felician Muntean

Absolvent al Fundaţiei Universitare "Millenium" din Timişoara, Facultatea de Informatică, 2013

Ionel-Remus Negru

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Adrian Ioan Popi

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Design, 2010

Sergiu-Andrei Tioc