Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Rezultatele examenului de disertaţie sesiunea IULIE 2013 - citeşte.Absolvenţii promoţiei 2013 au fost:

Absolventă a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2011

Florina Arion

Sorin Ioan Belean

Sînziana Botescu

Absolventă a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2011

Alexandra-Elena Boţilă

Andrei Canciu

Oana-Manuela Chiricescu

Iuliana Elena Cimponer

Loredana-Ionela Cîrneală

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2011

Radu Marius Cosor

Dan-Ştefan-Florin Covaciu

Silvana Indreica

Csenge Kardos

Ioan-Ovidiu Munteanu

Cristina Maria Mustaţă

Cristina Nichita

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2011

Robert Claudiu Peagu

Absolventă a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2011

Oana Alexandra Rogozea

Adrian Arthur Zimmermann