Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Rezultatele examenului de disertaţie sesiunea IULIE 2012 - citeşte.

Rezultatele examenului de disertaţie sesiunea FEBRUARIE 2013 - citeşte.
Absolvenţii promoţiei 2012 au fost:

Maria-Lucia Baltă

Absolventă a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Cristina-Mădălina Boengiu

Adrian-Valeriu Buzuloiu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Ioan-Florin Ciobanu

Andrei-Gabriel Dolha

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Marius-Florin Dulcă

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Eugen-Mihai-Matei Galik

Adrian Jugravu

Tiberiu Krdu

Alexandru-George Lazăr

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Trimiteţi un mesaj

Ionuţ MladinTrimiteţi un mesaj

Cristina Munteanu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Adrian-Ionuţ Pain

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Trimiteţi un mesaj

Aurel-Ioan Sârbovan

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Trimiteţi un mesaj

Ioan-Adrian Vîrtop