Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii cu examen de disertaţie ai promoţiei 2019 au fost:

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Radu-Bogdan Botoroagă

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Nicolae-Virgil Enea

Absolvent al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Educație Fizică șiSport, 2013

Trimite un mesaj

Ştefan-Constantin Gavriluţă

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Paul-Darius Goga

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 2016

Trimite un mesaj

Adriana-Patricia Goje

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Sorin-Sava Lorinţ

Absolvent al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică și Informatică, 2017

Trimite un mesaj

Victor-Robert Mogoşanu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Lucian-Sabin Nae

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Pavel-Laurenţiu Păducea

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Mădălin Popa

Absolvent al Universității “Ioan Slavici” din Timișoara, Facultatea de Inginerie. 2016

Trimite un mesaj

Claudiu Cătălin Popescu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Cătălin Puţan

Absolvent al Universității „Spiru Haret” din București, Facultatea de Management Financiar-Contabil, 2009

Trimite un mesaj

Octavian Rădoi

Absolvent al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Matematică și Informatică, 2017

Trimite un mesaj

Andrei Răzvan

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, 2016

Trimite un mesaj

Oana Scărlătescu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Miomir Schavilie

Absolvent al Universității “Tibiscus” din Timișoara, Facultatea de Calculatoare și Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Liviu-Anton Stăncescu

Absolventă a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, 2015

Trimite un mesaj

Ramona Sulea

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2017

Trimite un mesaj

Cătălin-Ionuţ Todireanu