Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii cu examen de disertaţie ai promoţiei 2018 au fost:

Absolvent al Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, 2009

Trimite un mesaj

Cristian-Adrian-Petru Cotuţiu

Absolventă a Universităţii Banatului Timişoara, Facultatea de Drept, 2005

Trimite un mesaj

Angela Gheorghe (Apostol)

Absolventă a Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Construcţii, 2009

Trimite un mesaj

Iasmina Giorici (Sârbu)

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 1999

Trimite un mesaj

Aurelian Cătălin Giosan

Absolvent al Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara, Facultatea de Inginerie, 2010

Trimite un mesaj

Ion Grecu

Absolventă a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Iasmina Bianca Iovanov

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Attila Kovacs

Absolventă a Univ. de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de Management Agricol, 2007

Trimite un mesaj

Luciana Lina

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Vlad Moigrădeanu

Absolvent al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2008

Trimite un mesaj

Dan-Cristian Moraru

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Andrei Moţ

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Ovidiu-Sebastian Murăraşu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Viorel-Cristi Nechita

Absolvent al Universităţii Alma Mater din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative, 2014

Trimite un mesaj

Ioan-Laurenţiu Nicula

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Beniamin Oneţ

Absolvent al Universităţii “Spiru Haret” din Bucureşti, Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice, 2009

Trimite un mesaj

Dumitru-Cosmin Păcurar

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, 2016

Trimite un mesaj

Bogdan-Teodor Pînzariu

Absolvent al Universităţii “Ioan Slavici” din Timişoara, Facultatea de Inginerie, 2013

Trimite un mesaj

Cristian Şeitan

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2016

Trimite un mesaj

Lucian Torop

Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 2012

Trimite un mesaj

Gabriela Vad