Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii cu examen de disertaţie ai promoţiei 2016 au fost:

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Trimite un mesaj

Florin-Emil Adam

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2013

Ovidiu-Adelin Boştină

Absolvent al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de Agricultură, 2008

Mircea-Alex Burlă

Ana-Maria Chelciov

Absolventă a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, Facultatea de Drept, 2013

Daniela Dimofte

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2012

Trimite un mesaj

Marius-Traian Inaşel

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Trimite un mesaj

Sergiu Konrad Kork

bsolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2011

Cosmin-Marian Paleacu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Trimite un mesaj

Ioan-Ciprian-Augustin Pascu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Trimite un mesaj

George Eduard Petcu

Absolventă a Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Miruna Preda-Şinca

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Trimite un mesaj

Florin-Gabriel Stănculescu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2014

Trimite un mesaj

Marius George Valagiurgi

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2014

Trimite un mesaj

Liviu-Nicolae Vărzaru

Florina Velici-Babuc