Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii cu examen de disertaţie ai promoţiei 2015 au fost:

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Dumitru Anechite

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2011

Trimite un mesaj

Raul-Bogdan Banciu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Trimite un mesaj

Daniel Corbu

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2012

Trimite un mesaj

Călin-Narcis Dogaru

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Trimite un mesaj

Adrian Mircea Golub

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Trimite un mesaj

Eduárd Zoltán Kirkósa

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Trimite un mesaj

Ovidiu Kiss

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, 1997

Trimite un mesaj

Ioan-Cristian Man

Absolventă a Universităţii "Banatului" din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2004

Trimite un mesaj

Georgeta-Sena Manolache (Săvescu)

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013
Preşedintele studenţilor din Senatul universitar

Lucian Mutaşcu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Trimite un mesaj

Mircea Nahaiciuc

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Bogdan-Adrian Petculescu

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2013

Trimite un mesaj

Darius Solomon

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2010

Trimite un mesaj

Ionuţ-Răducu Ştefana

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2011

Paul-Dorel Todirică

Absolvent al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2010

Trimite un mesaj

Paul Alexandru Vanţ

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2009

Trimite un mesaj

Paul Vidraşcu