Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Rezultatele examenului de disertaţie sesiunea IULIE 2014 - citeşte.Absolvenţii promoţiei 2014 au fost:

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2009

Horaţiu Adamovici

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 2003

Florin Viorel Banu

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 2002

Mircea-Virgil Cimerovici

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2009

Florin-Mircea Despa

Bogdan Dricu-Ciucă

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2001

Cristian-Horia Golea

Absolvent al Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara, 2010

Ioan-Florin Iovi

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2012

Bogdan-Alexandru Lozici

Absolvent al Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara, 2011

Marcel Lucian Mărculescu

Absolvent al Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara, 2011

Ion Mogoşanu

Absolvent al Universităţii "Ioan Slavici" din Timişoara, 2011

Paul Mogoşanu

Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 2001

Mircea Constantin Oprić

Absolvent al Universităţii “Tibiscus” din Timişoara, 2012

Dan-Alexandru Pînzariu

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, 2008

Gabriel-Ioan Topală