Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Absolvenţii promoţiei 2011 au fost:

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Natanael-Corneliu Bejinar

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Claudiu Constantin Bostan

Absolvenă a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Anna Claudia Cepoiu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Claudiu Chirilov

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Daniel-Marian Crâştiu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2008

Trimiteţi un mesaj

Ovidiu Crista

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Cristian-Elvis Diaconu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Cătălin-Ciprian Gheorghiosu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Alin-Paul Grama

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Sebastian-Florin Hriţcu

Cristina Ivaşcu

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Dacian-Andrei Miron

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Goran-Goţa Ocanovici

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică-Informatică, 2009

Gheorghe-Cătălin Opriţescu

Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării, 2009

Ana-Teodora Popescu

Răzvan-Mihail Popovici

Absolvent al Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 2009

Trimiteţi un mesaj

Cătălin Ilie Stanciu

Absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, 2009

Adrian-Daniel Turcin