ULTIMELE ŞTIRI

Vă dorim tuturor

PAȘTE FERICIT!
BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
FROHE OSTERN!

Orarul semestrului II - licență [descarcă]

Orarul semestrului II - master [descarcă]

Planificarea sesiunii de vară (colocvii) [descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Admitere 2017

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2017/2018 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 03-26 iulie 2017
Concurs: 27 iulie 2017 ora 09:00 sala 202
Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 ora 10:00
Depunere contestații: 27-28 iulie 2017, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 31 iulie 2017
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017
Concurs: 27 septembrie 2017 ora 09:00 sala 202
Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017 ora 10
Depunere contestații: 27-28 septembrie 2017, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 29 septembrie 2017
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-29 septembrie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Masteranzi

În anul universitar 2018/2019, în domeniul Informatică, se regăsesc masteranzii admişi începând cu anul universitar 2017/2018.

 • Administrarea sistemelor distribuite: anul II.
 • Web-design: anul II.
 • Absolvenţi

  Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

  Administrarea sistemelor distribuite: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web-design: 2018, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web Design pentru e-Society: 2010

  Reglementări legale

  Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii: 2017/2018
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor: 2016/2017 | 2016/2017
 • Structura anului universitar 2018/2019
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 01.10.2018 - 23.12.2018 şi 07.01.2019 - 20.01.2019
  -semestrul II: 18.02.2019 - 26.05.2019 (din care, pentru anii terminali: 13.05.2019 - 26.05.2019 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 21.01.2019 - 10.02.2019
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 18.02.2019 - 24.02.2019
  -sesiune de examene de vară: 27.05.2019 - 23.06.2019 (pentru anii terminali: 27.05.2019 - 16.06.2016)
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 24.06.2019 - 30.06.2019 (pentru anii terminali: 17.06.2019 - 23.06.2019)
  -sesiune de reexaminări: 02.09.2019 - 15.09.2019 (pentru anii terminali: 24.06.2019 - 30.06.2019)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2018: 04.02.2019 - 10.02.2019
  -sesiune de vară 2017: 01.07.2019 - 14.07.2019
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 24.12.2018 - 06.01.2019
  -vacanţă intersemestrială: 11.02.2019 - 17.02.2019
  -vacanţă de vară: 01.07.2019 - 01.09.2019

  Detalii: Structura anului universitar 2018/2019
  Citiţi şi: Structura anului universitar 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Planul de învăţământ 2018/2019

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2018/2019 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2018/2019: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Web-design 2018/2019: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2018/2019
  Examene 2018/2019

 • Planificarea sesiunii de restanțe de iarnă 18.02 - 24.02.2019 [descarcă]
 • Planificarea sesiunii de iarnă 21.01 - 08.02.2019 [descarcă]

 • Disertaţie - IULIE 2019
  Taxe 2018/2019

  Taxa anuală este de 3.100 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1550 de lei, în perioada 24.09.2018 - 17.10.2018
  • Rata II, 550 de lei, în perioada 19.11.2018 - 11.01.2019
  • Rata III, 550 de lei, în perioada 18.02.2019 - 19.03.2019
  • Rata IV, 450 de lei, în perioada 16.04.2019 - 17.05.2019

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3100 = 775 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 19.03.2019 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 24.09.2018 - 17.10.2018.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2018/2019

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Burse ERASMUS

  Despre participarea studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice ale facultăţii la burse ERASMUS în străinătate.

  Cazare şi servirea mesei

  Despre posibilităţile de cazare şi servire a mesei oferite de universitate - vezi detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.

  Licenţe Microsoft în cadrul programului MICROSOFT IMAGINE

  Incepând din semestrul al II-lea al anului universitar 2009/2010, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată este participantă la iniţiativa pentru educaţie iniţiată de Compania Microsoft, numită la început MSDN Academic Alliance, apoi DreamSpark iar din anul 2016 MICROSOFT IMAGINE.

  MICROSOFT IMAGINE este un program de acces la tehnologie, adresat instituţiilor de învăţământ sau organizaţiilor ce sprijină, în relaţie cu aceste instituţii de învăţământ, accesul gratuit al elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice la tehnologie şi la educaţie de specialitate.

  Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată sunt rugaţi să contacteze administratorul programului MICROSOFT IMAGINE, Lect.univ.dr. Alexandra Fortiş, în vederea semnării acordului de licenţiere şi a obţinerii informaţiilor legate de modaliatatea de înregistrare în acest program.