Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Olivia Anne-Marie VALE

Lector universitar
Director al Departamentului de Informatică (interimar, 2019)
CV [descarcă]
Listă lucrări [descarcă]

 • Absolventă a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, specializarea Matematică-Informatică, 2006
 • Absolventă a Universităţii "Vasile Goldiş" din Arad, Facultatea de Științe Economice, specializarea Marketing, 2010
 • Masterat în Informatică aplicată în Ştiintă, Tehnologie și Economie, Universitatea de Vest din Timişoara, 2008
 • Doctor în Matematică la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică din anul 2011
 • Domenii de competenţă:
  Matematici aplicate în economie
  Statistică economică
  Econometrie
  Fundamentele algebrice ale informaticii
  Analiză matematică
 • Hobby:
  puzzle
 • E-mail:
  osaierli [arond] tibiscus [punct] ro