Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Urmare a acreditării specializării Informatică în anul 2008, Facultatea a organizat examenele de licenţă din 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 şi 2014 cu comisie proprie, după ce în perioada de autorizare provizorie licenţa s-a susţinut la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică şi Informatică, respectiv Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică. Din promoţiile care au absolvit specializarea „Informatică”, prezentarea la examenul de licenţă şi promovarea au avut loc astfel:

PromoţiaTotal absolvenţiÎnscrişi la licenţăPromovaţi
2003/20045151100%51100%
2004/20055959100%59100%
2005/20064444100%44100%
2006/2007696797%67100%
2007/2008 (3 ani)969397%93100%
2007/2008 (4 ani)494898%48100%
2008/2009837692%76100%
2009/2010575596%55100%
2010/2011696493%93100%
2011/2012605592%55100%
2012/2013545293%93100%
2013/2014555294%52100%
2014/201572709770100%
TOTAL81878696%786100%

Procesul de învăţământ se bazează pe planuri de învăţământ elaborate la nivelul celor mai înalte standarde universitare.

Disciplinele de matematică se predau în stil modern, computerizat, utilizându-se cele mai performante programe de matematică pe computer.

Disciplinele de specialitate, la anii II şi III sunt, în cea mai mare parte, alese de studenţi în funcţie de interesele şi preferinţele acestora.