Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Florentina-Anica PINTEA

Lector universitar
Decan (interimar) (2019-prezent)
Director al Departamentului de Informatică (2014-2018)
CV [descarcă]
Listă lucrări [descarcă]

 • Absolventă a Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată Universităţii "Tibiscus" din Timişoara, 2006
 • Masterat în Web Design pentru E-Society, Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, 2009
 • Doctor în Ştiinţe Inginereşti la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, 2014
 • Domenii de competenţă:
  Programare în C, Java, Visual Basic
  Baze de date, Sisteme de gestiune a bazelor de date
  Pprelucrarea imaginilor
 • Activitate profesională:
  Membru al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE - www.ieee.org)
  Assistant Editor-in-Chief al revistei "Anale. Seria Informatică" (www.anale-informatica.tibiscus.ro) - 2012-2019
  REditor-in-chief al revistei "Anale. Seria Informatică" (www.anale-informatica.tibiscus.ro)
 • Hobby:
  sport
  călătorii
 • E-mail:
  florentina.pintea [arond] tibiscus [punct] ro