Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Dan Laurenţiu Lacrămă

Conferenţiar universitar
Preşedintele Senatului Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (2012-2018)
CV [descarcă]
Listă lucrări [descarcă]

 • Doctor în Electronică - 1999
  Absolvent al Universităţii "Politehnica" din Timişoara, 1987
 • Domenii de competenţă:
  Prelucrarea imaginilor
  Programarea în Java
  Baze de date
 • Cursuri predate:
  Prelucrarea imaginilor
  Grafică pe calculator
  Programare orientată pe obiecte
  Programare în Java
  Baze de date comerciale
  Baze de date orientate pe obiecte
  Multimedia
  Internet şi Intranet
 • Activitate ştiinţifică:
  6 cursuri universitare
  52 articole ştiinţifice
  7 contracte de cercetare-proiectare
 • Distincţii:
  Medalia "Meritul pentru Învăţământ" clasa a III-a (2004)
 • E-mail:
  dlacrama [arond] tibiscus [punct] ro