Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Tiberiu - Marius Karnyanszky

Conferenţiar universitar
Decan al Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată (2012-2018)
Membru al Colegiului Academic al Universităţii (2012-2018)
Membru al Consiliului de Administraţie al Universităţii (2012-2018)
Preşedinte al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Universitatea "Tibiscus" din Timişoara (2012-2018)
Administratorul site-urilor Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (2010-2019)
CV [descarcă]
Listă lucrări [descarcă]

 • Doctor inginer - cu teza "Contribuţii la conducerea automată a prelucrării dimensionale prin eroziune electrică complexă", susţinută cu distincţia "Cum Laude" la Universitatea "Politehnica" din Timişoara in 11.06.2004
 • Absolvent:
  Academia Tehnică Militară, Facultatea de Electronică şi Electrotehnică Militară, specializarea Calculatoare electronice, 1989
  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, specializarea Finanţe-Contabilitate, 2005
 • Domenii de competenţă:
  conducerea proceselor folosind calculatorul
  modelarea sistemelor
  baze de date
  teoria grafurilor
  informatică economică
 • Cursuri predate:
  la programele de studii universitare: 22
  la programele de studii universitare de scurtă durată: 7
  la programele de studii postuniversitare: 4
 • Conducere lucrări licenţă:
  la Facultatea de Ştiinţe Economice: 19
  la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată: 100
  la Colegiul de Finanţe şi Contabilitate: 13
 • Activitate ştiinţifică:
  cărţi, manuale sau cursuri universitare: 24
  articole ştiinţifice susţinute şi publicate: peste 100
  participare la proiecte/contracte de cercetare: 14
 • Activitate profesională:
  Membru al Asociaţiei Române pentru Tehnologii Neconvenţionale (ARTN - www.artn.ro)
  Membru al Asociaţiei Profesionale în Tehnologii Moderne de Fabricaţie (ModTech - www.modtech.ro)
  Membru al European Academy of Digital Multimedia (EADiM - www.eadim.org)
  Membru al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE - www.ieee.org)
  Membru al Association for Computing Machinery (ACM - www.acm.org)
  Redactor şef al revistei "Anale. Seria Informatică" (www.anale-informatica.tibiscus.ro)
 • Premii şi distincţii:
  Inclus în ediţiile 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 a "Marquis Who's Who in the World"
  Inclus în ediţiile 2011-2012, 2006-2007 a "Marquis Who's Who in Science and Engineering"
  Inclus în ediţia 2008 a catalogului "Foremost Engineers of the World" editat de International Biographical Centre, Cambridge, Anglia
  Inclus în ediţiile 2008, 2007 a catalogului "Leading Engineers of the World" editat de International Biographical Centre, Cambridge, Anglia
  Inclus în ediţia inaugurală a "Outstanding Scientists of the 21st Century" editat de International Biographical Centre, Cambridge, Anglia
  Medalia "Meritul pentru Învăţăamânt" clasa a II-a (2004)
  Menţiune, etapa naţională a Concursului profesional ştiinţific de Calculatoare şi Automatică, Cluj-Napoca, 8-10 mai 1987
  Premiul II, etapa naţională a Concursului profesional ştiinţific de Calculatoare, Timişoara, 16-18 mai 1986
  Menţiune, etapa naţională a Concursului profesional ştiinţific de Calculatoare şi Automatică, Bucureşti, 6-8 mai 1985
 • Hobby:
  Astronomie & SF
  trenuri şi trenuleţe
  snowboarding
  preşedinte al Clubului Sportiv Tibiscus Timişoara - www.cs.tibiscus.ro
 • E-mail:
  mtk [arond] tibiscus [punct] ro, mtk2004 [arond] gmail [punct] com