Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Cadre didactice titulare - Universitatea "Tibiscus" din Timișoara

Lect.univ.dr.
Simona Angela APOSTOL
[ profil ]
Lect.univ.drd.ing.
Valentin Lucian CIORBA
[ profil ]
Conf.univ.dr.ing.
Laurențiu Dan LACRĂMĂ
[ profil ]
Conf.univ.dr.
Alin Daniel MUNTEANU
[ profil ]
Lect.univ.dr.
Tania PETCOVICI
(Departament Discipline Transversale)
Lect.univ.dr.
Florentina-Anica PINTEA

Decan (interimar)

[ profil ]
Lect.univ.dr.
Iosif TOROK
(Departament Discipline Transversale)
Lect.univ.dr.
Olivia Anne Marie VALE

Director departament (interimar)

[ profil ]

Cadre didactice asociate

Prof.univ.dr.ing.
Marius Popescu
(UVVG Arad)

Au fost decanii Facultăţii

2012-2018

Conf.univ.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky
[ profil ]
2010-2012

Conf.univ.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
[ profil ]
2004-2010

Conf.univ.dr. Lucian Luca (1951 - 2010)
[ profil ]
2000-2004

Prof.univ.dr. Ştefan Sterie
1999

Conf.univ.dr. Lorin Fortuna

Cartea de onoare

Ne-au fost colegi:

Prof.univ.dr. Ioan Doru Albu
Asist.univ. Alin Artimon
Lect.univ.dr.ing. Cornel Balint
Asist.univ. Laszlo Bede
Conf.univ.dr. Maria Berceanu
Asist.univ.drd. Eduard Bianu
Prof.univ.dr.ing. Petre Bucur
Prof.univ.dr.ing. Horia Ciocârlie
Lect.univ.dr. Dan Comănescu
Cerc.st. Iolanda Cosovan
Lect.univ.dr. Constantin Cosovan
Lect.univ.drd. Diana Sophia Codaţ
Lect.univ.drd. Lucian Cucu
Asist.univ. Karina Eisner
Lect.univ.dr. Alexandra Emilia Fortiș
Conf.univ.dr. Lorin Fortuna
Conf.univ.dr. Dorina Ghidarcea
Lect.univ.dr.ing. Mihaiela Herman
Prof. Adriana Hudecz
Asist.univ. Ioana Iacob
Asist.univ. Adela Ionescu
Lect.univ.dr. Diana Iovanovici
Asist.univ. Carla Karnyanszky
Conf.univ.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky
Asist.univ. Mihai Leu
Conf.univ.dr. Lucian Luca
Asist.univ. Karla Lupșan
Prof.univ.dr. Adrian Mihail Marian
Asist.univ. Claudia Mihaela Mark
Prof.univ.dr. Dorel Miheț
Prof.univ.dr. Miodrag Milin
Prof.univ.dr. Viorel Negru
Prof.univ.dr. Constantin Negrut
Conf.univ.dr Mihaela Nistoran-Botiș
Prof.univ.dr Emilia Novac
Prof.univ.dr. Titi Paraschiv
Lect.univ.dr. Eleonora Preda
As.univ.drd. Maria Radu
Prof.univ.dr. Viorel Radu
Prof.univ.dr. Mircea Reghis
Asist.univ. Diana Rusu
Conf.univ.dr. Marina Luminița Sârbovan
Conf.univ.dr. Ilie Stan
Lect.univ.dr. Ofelia Stanciu
Prof.univ.dr. Ștefan Sterie
Prep.univ. Bogdan Șelariu
Prep.univ. Cătălin Ţuican
Lect.univ.dr. Viorel Trif
Lect.univ.dr. Mihaela Varga
Lect.univ.dr. Ramona Violeta Vasilescu
Lect.univ.dr. Paul Gheorghe Zinca